Corona: alleen online onderwijs op de HvA tot einde collegejaar

23 maart 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Een lege hal in het Wibauthuis

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
23 maart 2020

Tot het einde van het collegejaar wordt er geen fysiek onderwijs meer gegeven op de HvA. In dit overzicht vind je de belangrijkste maatregelen op en rond de HvA om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Deze liveblog is gesloten.

 

De HvA geeft aan dat er tot het eind van het collegejaar alleen online onderwijs zal worden gegeven. Het bestuur kiest voor de maatregel om rust en duidelijkheid te geven aan studenten en medewerkers, zo staat te lezen in een bericht op de website met de maatregelen van de HvA tegen het coronavirus. ‘We maken nu in hoog tempo een ontwikkeling naar onderwijs op afstand door. Dat kost bloed, zweet en tranen. We vinden het niet verantwoord om studenten en medewerkers ook de komende periode in onzekerheid te laten over de inrichting van het onderwijs’, schrijft bestuursvoorzitter Huib de Jong.

 

‘Omdat niet álles eenvoudig op afstand te realiseren valt, kijken we naar maatwerk waar dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zoals practica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs. Dat doen we uiteraard binnen de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM’, aldus De Jong.

 

Een aantal HvA-gebouwen is gesloten. Op drie locaties, de Leeuwenburg, het Wibauthuis en het Nicolaes Tulphuis wordt nog wel gewerkt om ‘cruciale functies te kunnen waarborgen’. Denk bijvoorbeeld aan ict-afdelingen.

 

Ook de bibliotheek van de HvA sluit de locaties, maar is wel online bereikbaar. In de gebouwen die openblijven, zijn de openbare studieplekken wel beschikbaar.

 

Studievertraging

Alle eerstejaarsstudenten op de HvA kunnen volgend jaar door met hun studie. Dat heeft de HvA besloten naar aanleiding van het overleg tussen de Vereniging Hogescholen en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid om hun bsa-norm in het volgende studiejaar te halen. Ook wordt de aanmelddeadline voor studies opgeschoven van 1 mei naar 1 juni. Studenten die al in het tweede jaar zitten en een opgeschort bsa hebben, moeten dit jaar wel aan hun verplichte aantal punten voldoen. Meer informatie over het besluit vind je op deze pagina.

 

Financiële problemen

Studenten die in financiële problemen komen door de coronacrisis, bijvoorbeeld doordat hun bijbaantje stopt maar zij nog wel huur moeten betalen, kunnen hun lening verhogen. Dat heeft DUO bekendgemaakt. Studenten kunnen dit zelf aanpassen in MijnDUO. Oud-studenten die in deze periode moeite hebben met het terugbetalen van hun lening, kunnen hun studieschuldaflossing tijdelijk opschorten. Politieke jongerenorganisaties hebben de minister gevraagd om studenten uitstel te geven voor het betalen van collegegeld. Ook willen zij dat het kabinet opgelopen schulden tijdens de coronacrisis compenseert. 

Beeld: Daniël Rommens

Tentamenweek
Voor een aantal opleidingen zou op 30 maart een tentamenweek starten. De HvA inventariseert of het mogelijk is om tentamens digitaal af te nemen.

 

HvA’ers in het buitenland

De HvA adviseert medewerkers en studenten die in het buitenland zijn dringend om zo snel mogelijk terug te keren. Nieuwe reizen vanuit de HvA zijn bovendien niet toegestaan.  Dit doet de HvA, omdat ‘de onzekerheid over de situatie in het buitenland toeneemt en het feit dat landen in hoog tempo hun grenzen aan het sluiten zijn’. Lees hier meer over de mail die studenten in het buitenland kregen over hun terugkeer.

 

Kandidaatstelling medezeggenschap opgeschort

De kandidaatstelling voor de medezeggenschapsverkiezingen is opgeschort. Dat heeft het College van Bestuur in overleg met het Centraal Stembureau besloten. Wat er precies met de verkiezingen gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ‘In de eerste helft van april zal het CvB, afhankelijk van de dan bestaande situatie, een voorstel doen over een aangepaste, versnelde procedure,’ laten Huib de Jong een CMR-voorzitter Paul Disco weten in een brief aan alle medezeggenschapsraden op de HvA. Voor het einde van het collegejaar moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling van de medezeggenschapsraden van volgend jaar.

 

Kennisparade gaat niet door

De KennisparadeVoorheen de Onderwijsconferentie. die op 21 april zou plaatsvinden wordt uitgesteld tot 2021. De HvA meldt dat in een e-mail aan alle medewerkers. ‘Het is op dit moment nog niet te overzien wat de situatie na 6 april zal zijn. Mocht het onderwijs op locatie vanaf dat moment weer mogelijk zijn, dan is het alle hens aan dek voor de collega’s bij de opleidingen om inhaalonderwijs of inhaaltoetsen te organiseren. Er is dan dus geen tijd om de voorbereiding van de Kennisparade weer op te pakken. Na de zomer heeft de opstart van het studiejaar prioriteit. Dus dan is er ook geen mogelijkheid.’

Faculteit Gezondheid past regels rond stages aan

De opleiding Hbo-verpleegkunde stopt de stages van eerstejaarsstudenten die in het Amsterdam UMC stage lopen. Zij krijgen een vervangende opdracht. Derde- en vierdejaars studenten blijven in principe stage lopen, maar opdrachten worden voorlopig opgeschort. Daarnaast mogen de studenten niet naar de opleiding komen. Dat blijkt uit een mail die in handen is van HvanA.

 

Overige stages

HvA’ers die op dit moment stage lopen krijgen het advies om zelf contact op te nemen met hun stagebedrijf en met medewerkers te overleggen over de situatie.

 

Debatcentrum Floor schrapt alle activiteiten

De activiteiten van debatcentrum Floor zijn tot nader order uitgesteld.

 

Kantines, Café Fest en Crea zijn dicht

Het kabinet heeft op zondag besloten dat alle horeca sluit. Daarmee zijn de HvA-kantines in alle gebouwen, evenals café Fest op de Amstelcampus en cultureel centrum Crea tot nader order gesloten.

 

USC sluit deuren

Het Universitair Sportcentrum (USC) sluit haar deuren tot nader order.

 

Meer informatie over corona en de hogeschool vind je op de aparte pagina op de site van de HvA.