Mening: ‘Geef meer aandacht aan programmeren bij IT-opleidingen’

22 maart 2018
Beeld:

Kevin Ku (cc, via Pexels)

Geplaatst door
Cas Obdam
Op
22 maart 2018
ICT

Als het aan student Cas Obdam (23, Business IT & Management) ligt, moet de HvA meer aandacht besteden aan programmeren: het schrijven in computertaal. Hij legt zelf uit waarom.

Tijdens mijn stage als Junior Business Analyst bij de IT-afdeling van de Rabobank in Utrecht was het van belang om veel te weten van software. Alles kwam bij de Rabobank aan bod: architectuur,De structuur en inrichting van de informatie en communicatie van een organisatie. projecten en grote systemen die met elkaar praten.

 

Als student Business IT & Management (BIM) heb ik kort programmeren gehad, maar ik kwam er snel achter dat ik eigenlijk nog helemaal niks wist. Als groentje werd ik in het diepe gegooid en zag ik door de softwarebomen het bos niet meer.

‘In het begin van je studie krijg je slechts één vak programmeren’

Een andere student die ik ken had dezelfde ervaring. Tijdens zijn stage bij een IT-consultancyclub in Hoofddorp kreeg hij als opdracht om een IT-omgeving op te zetten die gespecialiseerd is in het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data.

 

Zonder enige kennis van een programmeertaal die hiervoor bedoeld is begon hij aan zijn taak, maar baalde ervan dat de BIM-opleiding hem zo slecht had voorbereid. Voor hem was een goed begin het halve werk geweest.

BIM is een van de vijf IT-opleidingen van de HvA. Het is een combinatie van informatica en bedrijfskunde. Binnen de opleiding ligt met name op het laatste de focus. Een student krijgt voornamelijk les in analyseren, rapporteren en communiceren. In het begin van de studie krijg je slechts tijdens één blok een vak programmeren. Dit geeft je een goede basis, maar bij lange na niet genoeg kennis over de uiteindelijke praktijk.

 

Geen prikkel
Als ik nu om mij heen kijk, zijn er veel BIM’ers die al op een goed niveau zitten wat betreft programmeren. Maar dit hebben zij vooral te danken aan hun eigen interesse of dat zij het moesten kunnen op hun stage. Tegelijkertijd zijn er veel studenten die niet uit zichzelf leren programmeren, omdat ze de prikkel en de intentie missen om het te leren. Ze denken dat ze het überhaupt niet nodig hebben in hun toekomstige werk.

‘Programmeren is oprecht leuk om te doen’

In het eerste jaar krijgen Software Engineering-studenten (een andere IT-opleiding) het vak Object Oriented Programming. Dit is een manier van programmeren die veel inzichten geeft over architectuur en hoe je het schrijven van een programma moet aanpakken. Het vak is van hoge waarde voor iedereen die te maken heeft met software.

 

Ik pleit dan ook voor meer vakken over programmeren bij BIM. Een toevoeging kan daarvoor het eerdergenoemde Object Oriented Programming zijn. Dat geeft je als BIM’er veel meer inzichten binnen het werkveld en bereidt je beter voor op bijvoorbeeld het aansturen van een ontwikkelteam. Meer kennis over programmeren geeft de studenten een extra middel om in hun professionele gereedschapskist te stoppen en beter te worden in hun werk.

 

Wereld veranderen
Daarnaast is programmeren oprecht leuk om te doen. Je kan het meest gekke bouwen wat je kan verzinnen. En het oplossen van de problemen op weg naar je uiteindelijke doel geeft veel voldoening. Jonge, afgestudeerde BIM’ers die kunnen programmeren, kunnen zich beter onderscheiden in de IT-wereld en worden niet beperkt tot een consultant-baan. Daarnaast is het ook een vaardigheid waarmee je de wereld kan veranderen, en wie wil dat nou niet?

 

Wij hebben het artikel van Cas aan de opleiding laten lezen en zij reageerden zo:

 

De opleiding HBO-ICT van de HvA is een brede bachelor met vijf leerroutes. Binnen de opleiding voeren wij met enige regelmaat het gesprek over het wenselijke aantal programmeervakken binnen de leerroute Business IT & Management (BIM). Dit heeft (nog) niet geleid tot een definitieve wijziging van het curriculum. Daar komt bij dat, zoals Cas schrijft, BIM een van de vijf leerroutes is binnen de opleiding HBO-ICT die een gemeenschappelijk programma aanbiedt met naast Programmeren ook aandacht voor o.a. Databases, Infrastructure en User Interaction.

 

Om BIM-studenten meer ervaring in het eerste jaar met Programmeren op te laten doen, werken zij sinds vorig jaar in het tweede semester aan een project waar deze kennis gevraagd wordt. Het voorstel van Cas in zijn opiniestuk gaat nog verder.

 

Met het huidige curriculum leiden wij studenten op die in veel verschillende functies en branches kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft iedere student de mogelijkheid om, na de basisfase invulling te geven aan zijn eigen leertraject. Indien bepaalde kennis ontbreekt, zoals op het gebied van Programmeren, kan door het volgen van vakken bij andere leerroutes of via online cursussen, deze extra kennis verkregen worden.

 

Met de slotalinea van Cas zijn wij het natuurlijk roerend eens.

 

Toine van den Dries

Teammanager HvA-opleiding HBO-ICT leerroute BIM