Van eerwraak tot psychoses: hoe gaat de HvA om met studenten in crisissituaties?

27 januari 2020
Beeld:

iStock

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
27 januari 2020

Je moet er eigenlijk niet aan denken, gevaarlijke situaties op locaties van de hogeschool. Toch is dreiging van geweld vanuit de privésfeer of door een psychose niet ondenkbaar. Hoe gaat de HvA daarmee om?

Om te beginnen met het goede nieuws: een echt ernstig veiligheidsincident is op de HvA nog nooit voorgekomen. Maar dreiging is er wel geweest. Zo was er een student waarbij de HvA vreesde dat zij het slachtoffer zou kunnen worden van eerwraak. En waren er meerdere studenten die een paniekaanval kregen, en mogelijk zichzelf iets aan zouden doen.

 

Na ons eerdere interview met Jason Bhugwandass, student Social Work en psychiatrisch patiënt, vroegen wij ons af hoe de HvA omgaat met studenten met psychische of andere ernstige problemen. In hoeverre is de HvA verantwoordelijk voor de hulp aan deze studenten? En hoe waarborgen zij de veiligheid van hen én hun medestudenten?

Medisch geheim

Iemand die contact heeft met studenten die ervaring hebben gehad als cliënt in de (geestelijke) gezondheidszorg, is Samme Grünfeld. Grünfeld is opleidingsmanager bij Social Work en de Associate Degree Ervaringsdeskundigen. Bij die opleiding leren deeltijdstudenten hoe zij hun ervaring uit het verleden, zoals verslavingen, angst- of eetstoornissen, professioneel in kunnen zetten.

‘Studenten zijn op geen enkele manier verplicht om iets over hun medische of privésituatie te vertellen’

Grünfeld benadrukt dat hij geen uitspraken over individuele studenten wil doen, en dat psychiatrische problematiek bij studenten van alle opleidingen voor kan komen. Het is volgens hem niet zo dat studenten van de opleiding Ervaringsdeskundigen een groter risico vormen vanwege hun verleden.

 

‘Studenten zijn op geen enkele manier verplicht om iets over hun medische of privésituatie te vertellen aan iemand op de HvA, zoals de studentendecaan’, zegt Grünfeld. De HvA kan dus niet alle risico’s in beeld hebben. ‘Niet al het mogelijke gevaar is te tackelen. Want studenten hoeven niemand iets te vertellen over hun medische achtergrond.’

 

Dat er geen zicht is op álle studenten met zware problematiek, erkent ook Pieter Ruijssenaars, studentendecaan op de Faculteit Maatschappij & Recht en vertrouwenspersoon voor alle studenten binnen de HvA. ‘Om te zorgen dat studenten weten waar ze terecht kunnen met privéproblemen en zich veilig voelen, geven wij met name in het eerste studiejaar voorlichting.’

‘Gesprekken zijn vertrouwelijk, totdat er sprake is van gewelddadige of criminele activiteiten’

De meeste studenten met problemen komen bijvoorbeeld via studieloopbaanbegeleiders bij Ruijssenaars terecht. ‘Ik spreek studenten met allerlei problemen. Bijvoorbeeld depressie, angststoornissen of burn-outklachten. Wat wij doen is vooral goed luisteren en doorvragen. Is iemand al bij de huisarts geweest? Ben je eenzaam? Durf je problemen met vrienden of familie te bespreken?’

 

Vertrouwelijk versus gevaarlijk

Ruijssenaars: ‘We verwijzen studenten ook naar de juiste hulp buiten de HvA, en proberen een vinger aan de pols te houden of studenten ook daadwerkelijk hulp hebben gezocht. Ik speek bijvoorbeeld met ze af dat ze mij mailen als ze bij de huisarts zijn geweest. Alle gesprekken die wij voeren zijn natuurlijk strikt vertrouwelijk.’

Onveilige situaties binnen de HvA
  • Dreigt er acuut gevaar? Bel dan 112.
  • Heb je het vermoeden dat er iets aan de hand is? Dan kun je bellen met de centrale meldkamer van de HvA: 020-595 3333 en de lokale receptionist in het gebouw waarschuwen.
  • Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Maar die vertrouwelijkheid kan ook in het geding komen. Want wat als je als studentendecaan vermoedt dat iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving is? Ruijssenaars: ‘Gesprekken zijn vertrouwelijk, totdat er sprake is van gewelddadige of criminele activiteiten. Op dat moment schakel ik ouders, de politie of de veiligheidsadviseur in. Het is wel eens gebeurd dat een student een dusdanig zware paniekaanval had, dat ik vermoedde dat ze voor de trein zou kunnen springen. Dan laat je iemand niet vertrekken totdat de ouders of hulpverleners er zijn.’

Als je als student, medewerker of bezoeker denkt dat er gevaar kan ontstaan, kun je naar de veiligheidsadviseur. Dat is op de HvA Peter Wurtz. Hij geeft advies en maakt een inschatting van het risico op escalatie.

 

En wat kunnen studenten en docenten zelf doen als iemand gewelddadig wordt in de les of in de gangen? Gevaar is gevaar, zeggen zowel Ruijssenaars als Grünfeld. ‘Of je nou binnen of buiten de HvA bent, als er acuut gevaar dreigt moet je gewoon 112 bellen’, zegt Grünfeld.

 

Ben je nog niet bekend bij het studentendecanaat en wil je graag een keer met iemand praten? Hier vind je meer informatie over het inloopspreekuur.