Gaven de lijsttrekkers bij het #hvadebat goed antwoord op jullie vragen?

14 maart 2018
Beeld:

Bob Bronshoff

Geplaatst door
Floor Hoogeboom
Op
14 maart 2018

Over een week kun je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vier HvA’ers stelden de lijsttrekkers van de Amsterdamse politieke partijen gisteren bij het #hvadebat vragen over thema’s die belangrijk zijn voor jou als student en als kiezer.

Maar gaven die lijsttrekkers wel een beetje goed antwoord op die vragen? Wij checkten het vandaag nog even bij de vragenstellers.

1. Verplicht anoniem solliciteren

De lijsttrekkers erkenden gisteravond allemaal dat discriminatie op de arbeidsmarkt een serieus probleem is, maar stemden niet allemaal in met de stelling dat solliciteren zonder vermelding van naam of leeftijd verplicht moet worden. 

 

Numan Yilmaz (Denk), Rik Torn (VVD) en Diederik Boomsma (CDA) vonden dat op deze manier solliciteren geen oplossing is voor het probleem. Rutger Groot Wassink (GroenLinks) stelde dat het inderdaad geen structurele oplossing is, maar ‘we praten al veel te lang en er gebeurt te weinig. Dit is beter dan niks doen.’

 

Rechtenstudent Anissa Rosegg is verwonderd door de manier waarop de lijsttrekkers hebben gereageerd op haar vraag. ‘Ik stelde een praktische vraag, waar zijn de oplossingen of alternatieven? Iedereen is bekend met het probleem arbeidsdiscriminatie, het is tijd om met een oplossing te komen.’

 

2. Veiliger verkeer op de Amstelcampus

Over de verkeersveiligheid rond de Amstelcampus en op de Wibautstraat waren de meeste lijsttrekkers het gisteravond eens: die moet beter.

 

Alleen VVD’er Rik Torn dacht dat ‘de Wibautstraat de laatste jaren juist veiliger is geworden.’ Numan Yilmaz (Denk) ziet wel iets in verkeersdrempels en ‘intelligente stoplichten’ en Annabel Nanninga (FvD) denkt aan een brug of tunnel onder de straat door. Marjolijn Moorman (PvdA) noemde de Wibautstraat een ‘racebaan’ en stelde voor de maximumsnelheid er terug te brengen tot 30 kilometer per uur. Moorman: ‘Slimme stoplichten? Ja, die bestaan voor auto’s, maar we moeten veel meer doen voor voetgangers en fietsers.’

 

Vragensteller Ufuk Serik, namens HvASamen lid van de Centrale Medezeggenschapsraad, volgde dit deel van het debat met verbazing: ‘De raadsleden komen grappig genoeg vanavond met voorstellen zoals een brug of tunnel voor voetgangers en fietsers, die wij vanuit de medezeggenschap van de HvA al veel eerder hebben gedaan. De verkeersdeskundigen van de gemeente hebben ons pas geleden duidelijk gemaakt dat dit om allerlei redenen niet mogelijk is. Ik denk dat we vanuit de HvA vooral de PvdA en Denk kunnen houden aan wat ze hier vanavond hebben gezegd.’

3. Schonere lucht op de Wibautstraat

Om de uitstoot van fijnstof op de Wibautstraat tegen te gaan moet de binnenstad van Amsterdam volledig auto- en scootervrij gemaakt worden, zo luidde de stelling. De lijsttrekkers hadden uiteenlopende meningen, zo stelde Annabel Nanninga (FvD) dat een overgang naar alleen openbaar vervoer het probleem niet oplost. Laurens Ivens (SP) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) gunden de studenten ‘gezonde lucht’ en pleitten voor een autovrije binnenstad.

 

Vragensteller Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistiek, luisterde vol verbazing naar de uitspraak van Reinier van Dantzig (D66) dat Amsterdams vrachtverkeer aan de rand van de stad moet worden overgeheveld naar kleinere elektrische auto’s. ‘Dit is een verschrikkelijk dom idee. Het vrachtverkeer veroorzaakt samen maar 10% van de slechte luchtkwaliteit. Een autovrije binnenstad moet nooit worden gedaan voor de verbetering van de luchtkwaliteit, alleen om meer ruimte te maken voor bewoners, fietsers en voetgangers.’

 

‘Waarom hebben de lijsttrekkers niet gesproken over het verbieden van dieselauto’s? Geen dieselauto’s meer op wegen met een slechte luchtkwaliteit is een goede oplossing,’ zegt Ploos van Amstel. ‘En natuurlijk in plaats daarvan schonere motoren, elektrisch of lopend op waterstof.’

4. Betere en betaalbare huisvesting voor studenten

De lijsttrekkers zijn het allemaal eens dat de woningmarkt overspannen is en pleiten voor het bijbouwen van studentenwoningen. Laurens Ivens (SP), op dit moment beheerder van de portefeuilles Bouwen en Wonen, geeft aan dat het een lastig vraagstuk is. ‘Vier jaar geleden zijn we naar de kennisinstituten toe gegaan en kregen we te horen dat er achtduizend nieuwe studentenwoningen moesten komen. Die hebben we gerealiseerd, maar nu blijkt dat er eigenlijk twaalfduizend nodig waren.’ Marjolein Moorman (PvdA) merkte op dat ‘studenten in bestaande woningen ook problemen hebben.’

 

 

Mic-student Thijs Schuit merkt op dat zijn vraag wel beantwoord is, maar dat de lijsttrekkers duidelijk maken dat de studenten een moeilijke toekomst wacht. Thijs: ‘Laurens Ivens geeft met zijn antwoord aan dat huisvesting een blijvend probleem is. Als student heb je daar niet zoveel aan. Het aantal studenten blijft immers groeien en de ruimte om te bouwen in Amsterdam raakt een keer op. Hoe lossen we dit op?’