Grote toename nieuwe studenten bij Fysiotherapie en Verpleegkunde

31 oktober 2019
Beeld:

Daniel Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
31 oktober 2019

Over vier jaar levert de HvA vermoedelijk een flink aantal nieuwe verpleegkundigen en fysiotherapeuten af. Mede door het opheffen van de numerus fixus verwelkomt Verpleegkunde dit jaar 15,7 procent meer studenten en Fysiotherapie zelfs bijna 70 procent.

In totaal groeit de instroom voor de bacheloropleidingen van de HvA met 2,7 procent. Dat is drie procentpunt hoger dan de landelijke groei. Het gaat wel om voorlopige cijfers, omdat de administratieve verwerking van de instroomcijfers nog loopt.

 

De groei komt vooral van de faculteit Gezondheid (in totaal 24,8 procent), met daaropvolgend Maatschappij & Recht (6,9 procent) en Digitale Media en Creatieve Industrie (6,7 procent). Bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding is de instroom juist met 10,4 procent afgenomen, net als in mindere mate bij Onderwijs & Opvoeding (- 3,5 procent) en Business & Economie (-3,3 procent). 

 

Fysiotherapie

Vooral Fysiotherapie en Verpleegkunde zijn verantwoordelijk voor de toename van het aantal eerstejaars. Dat komt door het opheffen van de numerus fixus.Dat is een maximum aantal studenten dat jaarlijks toegelaten wordt tot een opleiding. Ondanks het tekort in de zorg, waren verpleegkundeopleidingen genoodzaakt zo’n studentenstop in te stellen. Dat had te maken met het gebrek aan stageplaatsen. Inmiddels is in samenwerking met de overheid en het werkveld voor vrijwel alle verpleegkundeopleidingen die beperking opgeheven. 

 

Voor de opleiding Fysiotherapie was er lange tijd meer interesse dan dat er vraag naar was vanuit de arbeidsmarkt. Maar dat gaat de aankomende tien jaar veranderen, blijkt uit een voorspelling van het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel. ‘Door de vergrijzing en toenemende vraag naar zorg ontstaat er een grotere behoefte aan paramedisch personeel, zoals fysiotherapeuten’, vertelt opleidingsmanager Marja Blaazer. 

‘Tuurlijk zijn er gevolgen voor stageplaatsen, maar we hebben nog een jaar om dat op te lossen’

De explosieve groei van de eerstejaarsstudenten was voor Blaazer geen verrassing. ‘Landelijk was afgesproken dat alle opleidingen Fysiotherapie de numerus fixus zouden opheffen. Alleen hebben de hogescholen Utrecht en Leiden uiteindelijk besloten dat niet te doen. De HvA had daardoor een extra aantrekkende werking.’

 

Dat heeft gevolgen voor het aantal stageplaatsen, erkent Blaazer. ‘Tuurlijk, dat is zo. Maar onze studenten lopen in het tweede jaar stage. We hebben dus nog een jaar om daar oplossingen voor te vinden, bijvoorbeeld door extra plaatsen of door het stagetraject anders te organiseren.’ 

 

Pabo

Ook de Pabo is gegroeid. Landelijk met 7,4 procent, en op de HvA met 4,8 procent. Maar in absolute aantallen wijkt dat weinig af van de landelijke groei. Met vijf extra eertejaars zou het landelijke percentage al zijn bereikt. 

 

En de relatief nieuwe associate degree-opleidingen (AD) zijn in trek.  Landelijk is de stijging 21,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook de HvA toont een vergelijkbaar beeld. Zo zijn er dit jaar twee AD-opleidingen gestart, met in totaal meer dan tachtig deelnemers. Vorig jaar waren er nog geen tien.