HvA moet oud-student achtduizend euro schadevergoeding betalen

2 oktober 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
2 oktober 2019

De HvA moet van de rechter een flinke schadevergoeding betalen aan een oud-student. De student liep door een fout in 2013 een half jaar studievertraging op. Hij krijgt daarom achtduizend euro van de hogeschool.

Wat is er gebeurd? 

De student Sociaal Jurdisische Dienstverlening (SJD) behaalde in zijn eerste studiejaar 56 van de 60 studiepunten en mocht daarmee wettelijk door naar het volgende jaar. Maar in het tweede jaar stuurde de HvA de student van de opleiding. Hij zou te weinig studiepunten hebben behaald en kreeg daarom een negatief bindend studieadvies (bsa).

 

Mag dat niet? 

Nee. Een hogeschool mag een negatief bindend studieadvies alleen inzetten als een student in het eerste jaar onvoldoende studiepunten haalt. De HvA rekte bij wijze van spreken de maatregel dus op.

 

Hoe kon dat gebeuren? 

Het gebeurde in die tijd vaker. Zo bestrafte de onderwijsrechter in 2013 en 2014 een aantal hogescholen en universiteiten voor een verkeerde toepassing van het bsa. Vlak na de uitspraak pasten onderwijsinstellingen daarom hun regels aan.

 

Zo ook de HvA, die de student toestemming gaf om na een jaar alsnog zijn studie te vervolgen. Ook kreeg de student het aanbod voor een inhaalprogramma, waarmee hij een half jaar studievertraging kon inlopen. De student ging daar niet mee akkoord. Wel maakte hij zijn studie op de HvA af. 

In een vergelijkbare zaak betaalde de HvA een student bijna elfduizend euro schadevergoeding

Wat is het oordeel van de rechter? 

De inmiddels oud-student eiste schadevergoeding voor een heel schooljaar. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de student inderdaad recht heeft op vergoeding, maar slechts voor de helft van die tijd. De HvA had hem immers wel de kans geboden om een half jaar studievertraging in te halen. In totaal moet de HvA de oud-student daarom achtduizend euro schadevergoeding betalen, plus de kosten die de oud-student voor het proces heeft gemaakt. 

 

Komt het vaker voor dat de HvA een student schadevergoeding moet betalen?

Ja. Alleen zijn die zaken niet altijd openbaar. In veel gevallen komt de zaak tot een schikking. Dat houdt in dat de partijen gezamenlijk tot een afspraak komen en is uitspraak van een rechter niet meer nodig.

 

In 2016 was er een vergelijkbare zaak waar de rechter wel aan te pas kwam. Een student Sociaal Pedagogische Hulpverlening (inmiddels Social Work) kreeg van de HvA een onterecht negatief studieadvies. Toen de HvA dit corrigeerde, was het nieuwe studiejaar al begonnen en liep de student een half jaar studievertraging op. Hij beweerde dat hij daardoor een half jaar later afstudeerde en daarmee een half jaar werkinkomsten was misgelopen. Zijn argument sneed hout, volgens de rechter. De HvA moest hem bijna elfduizend euro schadevergoeding betalen. 

 

Betekent dit dat meer oud-studenten een rechtzaak tegen de HvA gaan beginnen? 

Vermoedelijk zijn er meer studenten die in dezelfde periode onterecht een negatief bsa van de HvA hebben gehad. Nu blijkt dat een rechtzaak voordelig kan uitpakken, kan het zijn dat meer oud-studenten een poging zullen wagen. Hun kans van slagen is dan wel afhankelijk van of zij zich gelijk al hebben verweerd tegen het besluit van de HvA. Als dat niet is gebeurd, is de kans op succes waarschijnlijk klein.