Wil jij promoveren? Daarvoor hoef je straks niet meer naar de universiteit

1 oktober 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
1 oktober 2019

Meer hbo-masters en promotietrajecten op de hogeschool. Daardoor moeten meer vwo’ers gaan kiezen voor een studie aan de hogeschool (én de overvolle universiteiten worden ontlast).

Steden koeler maken, nadenken over elektrische laadpalen in de stad of onderzoeken hoe een vingerafdruk meer informatie dan alleen DNA kan geven. Genoeg voorbeelden van praktische onderzoeken op de HvA waar studenten aan meewerken.

Dit staat er in het gezamenlijke plan van hogescholen en universiteiten
  • Het aantal hbo-masters gaat uitgebreid worden. Ook op de HvA is het masteronderwijs nog gering. De HvA heeft 46 duizend studenten en biedt 84 bacheloropleidingen en achttien masteropleidingen aan.

  • Hogescholen willen een ‘professional doctorate’, een soort praktijkgericht promotietraject op het hbo aan gaan bieden. Dat promotietraject richt zich op een concreet probleem vanuit het bedrijfsleven of de samenleving, en kun je na een hbo-master volgen.

Wat nou als je na je master graag door zou willen gaan met onderzoek? Nu moet je dan nog naar de universiteit, maar daar komt als het aan de hogescholen ligt verandering in.

 

In het studiejaar 2017/2018 koos ongeveer 9 procent van de vwo’ers voor het hbo. Gaan masters en onderzoekstrajecten daar verandering in brengen? Lector Didi Griffioen is er sceptisch over. Ze doet op het Lectoraat Higher Education, Research and Innovation onderzoek naar hoe je in het hoger onderwijs beroepspraktijk en onderzoek beter verbindt.

 

Strikte scheiding

Griffioen: ‘Het probleem voor vwo’ers lijkt het imago van het hbo. Met name universiteiten blijven heel erg het verschil tussen hbo en wo benadrukken. Het verschil tussen het beroepsgerichte Verpleegkunde op het hbo en Theoretische Natuurkunde op de universiteit is misschien groot, maar in het midden is het verrassend hetzelfde.’

 

In het nieuwe plan staat dat het hbo en de universiteit ‘gelijkwaardig maar verschillend’ zijn. ‘Het feit dat je dat opschrijft, zegt eigenlijk precies dat je het nog niet zo ziet’, vindt Griffioen. ‘Die scheiding is heel sterk in Nederland. Zolang je die verschillen blijft benadrukken ervaren studenten het ook niet als gelijkwaardig.’

‘Het onderscheid tussen universiteit en hbo moet veel minder sterk zijn’

Daarnaast heeft dat zogenoemde ‘professional doctorate’ volgens Griffioen nog een gebrek. ‘Het is voor onderzoek doen op het hbo niet voldoende’, zegt Griffioen. Kennis uit een specifiek praktijkonderzoek, zoals welke taxichauffeur of particulier waar en wanneer zijn elektrische auto oplaadt, moet ook in theorie worden gevat om bij te kunnen dragen aan de algemene kennis over de energietransitie. ‘Die vertaalslag, dat leer je niet met een professional doctorate.’

 

Hoe los je dat dan op? ‘Minder krampachtig aan de verschillen tussen het hbo en wo vasthouden. Zowel PhD’s als professional doctorates moeten op hogescholen én universiteiten aangeboden worden. Op die manier kun je ieder onderzoeksonderwerp vanuit praktijk én theorie verder brengen. Internationaal gebeurt dit al lang.’