Hoe staat het nu met de trainees die inclusie gaan bevorderen?

3 juli 2019
Beeld:

Beeld: Pexels/Sharon McCutcheon

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
3 juli 2019

In de serie ‘Hoe is het nu met?’ updaten we je over bijzondere onderwerpen waar we het afgelopen jaar over schreven. Deze keer het traineeprogramma dat diversiteit en inclusie op de hogeschool moet vergroten. Na de zomer beginnen dertien trainees op vier faculteiten.

Het gaat veelal om starters op de arbeidsmarkt die worden opgeleid tot docent-onderzoeker en zich tegelijkertijd gaan buigen over manieren om inclusie op de hogeschool te vergroten. Ook gaan ze een belangrijke rol spelen bij het coachen van studenten in de eerste honderd dagen van hun opleiding. 

 

Als pilot zijn er op de Faculteit Bewegen, Sport & Voeding het afgelopen jaar al drie trainees begonnen. Volgend schooljaar starten er ook trainees bij de faculteiten Digitale Media & Creatieve Industrie (6), Maatschappij & Recht (4), Techniek (2) en Gezondheid (1).

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | Aliya Çelik: Een trainee is niet even een ‘een paar extra handjes’ op de werkvloer.

Het traineeprogramma duurt vier jaar en biedt ruimte aan veertig deelnemers met verschillende (culturele) achtergronden. Het is een van de onderdelen van het actieplan inclusie om bij te dragen aan een inclusiever klimaat op de hogeschool.

 

Zo wil het HvA-bestuur de verhouding mannen en vrouwen in hogere functies gelijktrekken, een betere begeleiding van studenten in de eerste honderd dagen van de opleiding en verbeterde faciliteiten voor studenten en medewerkers met een functiebeperking. Daarnaast is het doel om het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in vier jaar van 11 naar 20 procent te verhogen. 

Wie niet bekend is met het traineeprogramma gaat er na de zomer zeker meer over horen, vertelt Aliya Çelik, projectleider diversiteit en inclusie. ‘We willen dan een kennismaking organiseren waarin de trainees gaan vertellen over hun eigen drijfveren en plannen voor de HvA.’

 

Als voorbeeld noemt Çelik het idee van een trainee die wil onderzoeken hoe een opleiding met een homogene groep studenten ook aantrekkelijk kan worden voor studenten met andere culturele achtergronden. ‘Hij wil uitzoeken of een betere verbinding met mbo-opleidingen daaraan kan bijdragen.’

‘Een trainee is niet even een ‘een paar extra handjes’ op de werkvloer’

Talent

Çelik werd in februari aangesteld om onder meer het traineeprogramma te coördineren. In een eerder interview vertelde ze dat nog niet alle faculteiten de meerwaarde zien van maatregelen voor een diverser personeelsteam.

 

Hoe is dat nu? ‘Nog steeds zijn niet alle faculteiten enthousiast, maar het brengt zeker iets teweeg. Leidinggevenden die al meedoen hebben bijvoorbeeld heel positief gereageerd op de selectiedagen voor trainees, waar ze veel talentvolle mensen hebben ontmoet. Die goede ervaringen worden ook bekend bij andere faculteiten.’

Dat niet alle faculteiten na de zomer beginnen met een trainee, ligt in andere gevallen aan het gebrek aan menskracht, verklaart Çelik. ‘Een aantal heeft vlak na de zomer niet de ruimte om een trainee te koppelen aan een buddy. En juist die begeleiding is cruciaal. Een trainee is niet even een “een paar extra handjes” op de werkvloer. In zo’n situatie is het niet erg dat een faculteit op een later moment begint, want ik heb liever dat het goed wordt opgepakt.’

 

Om het aantal medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond te verhogen, is de HvA daarnaast een samenwerking aangegaan met Young Global People: een bemiddelaar die werkgevers koppelt aan werkzoekenden met diverse achtergronden.