Studerende mantelzorgers op de HvA vinden het lastig om zelf hulp te vragen

4 juni 2019
Beeld:

iStock

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
4 juni 2019

Maar liefst 16 procent van de eerstejaarsstudenten op de HvA geeft aan mantelzorger te zijn. Voor die studerende mantelzorgers moet volgens twee HvA-onderzoekers passende ondersteuning komen. Dat zeggen zij in een pas verschenen onderzoeksrapport.

In het rapport adviseren Lotte Stolk en lector Rick Kwekkeboom de HvA om een cultuurverandering in gang te zetten. Studerende mantelzorgers blijken het moeilijk te vinden om hulp te vragen. ‘De drempel moet verlaagd worden,’ schrijven Stolk en Kwekkeboom. Ze zeggen dat er vaak geen passend beleid is voor de studenten.

 

Zo zouden studentendecanen, docenten en studieloopbaanbegeleiders vaak niet bekend zijn met de problemen van mantelzorgers. ‘Het beeld van een mantelzorger is vaak van iemand van middelbare leeftijd, maar dat ook jongeren daarmee in aanraking komen realiseren mensen zich vaak niet,’ zegt Kwekkeboom.

‘Het beeld van een mantelzorger is vaak van iemand van middelbare leeftijd’

Dat blijkt uit het zogenoemde expertiselab mantelzorg, een pilot van het lectoraat Langdurige Zorg & Ondersteuning. Stolk riep mantelzorgende studenten vorig jaar onder andere via een artikel op HvanA op om met onderzoekers en studentendecanen te praten over hun ervaringen als mantelzorger.

 

Beluister hieronder de podcast met Lotte Stolk, waarin we vorig jaar doorpraatten over haar onderzoek naar mantelzorgers en haar eigen ervaring met het combineren van haar studie met de zorg voor een zieke ouder. (Tekst loopt door onder de podcastspeler.)

Naar aanleiding van die gesprekken adviseren Stolk en Kwekkeboom onderwijsinstellingen meer passende ondersteuning te bieden. ‘Mantelzorg zou een gegronde reden voor tegemoetkoming of vrijstelling moeten zijn,’ zeggen de onderzoekers. Daarnaast adviseren ze om samenwerking te zoeken met gemeentelijke mantelzorgondersteuning, zodat er bij studenten thuis passende hulp kan worden geboden als dat nodig is.

‘Mantelzorg zou een gegronde reden voor tegemoetkoming of vrijstelling moeten zijn’

Die hulp hoeft niet alleen te gaan over vrijstelling of uitstel van studieactiviteiten. Jonge mantelzorgers zijn namelijk niet altijd overbelast, benadrukken Stolk en Kwekkeboom. ‘Toch kan je met enige zekerheid zeggen dat mantelzorgtaken hoe dan ook van invloed zijn op het verloop van het studieproces.’

 

Daarom vinden de onderzoekers dat het belangrijk is om bewustzijn te creëren rond het thema mantelzorg. De ervaring met de bijeenkomsten van het expertiselab kan andere onderwijsinstellingen helpen, meent Stolk. ‘In het rapport staan draaiboeken voor het voeren van die gesprekken.’

 

Vervolgonderzoek
Het percentage HvA-studenten met mantelzorgtaken is gebaseerd op een onderzoek van het lectoraat Armoedeinterventies uit 2016, waarin een vraag was opgenomen over mantelzorg. ‘Dat kan een onderschatting zijn omdat de term mantelzorg bij velen niet bekend is,’ merkt Kwekkeboom op. Uit dat onderzoek bleek dat er grote verschillen zijn tussen faculteiten als het gaat om het aantal mantelzorgers.

 

Zo zou ruim een kwart van de studenten bij de Faculteit Gezondheid mantelzorgtaken hebben, terwijl dat bij Digitale Media & Creatieve Industrie maar 10 procent is. Uit een andere enquête onder studenten van de Faculteit Maatschappij & Recht bleek juist dat bijna tweederde van de deelnemers formeel een jonge mantelzorger zou zijn. ‘Je zou zeggen dat dit reden voor enige zorg is,’ zegt Kwekkeboom. Maar hoe dringend dat is, moet volgens haar blijken uit vervolgonderzoek.