Discussie over vrije dagen: ‘Met Suikerfeest moet je vrij kunnen nemen’

17 april 2019
Beeld:

Mina Etemad

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
17 april 2019

Ben jij al toe aan het Paasweekend? Even een minivakantie vieren na de drukke tentamenperiode. Maar wat als je eigenlijk gewoon wil werken of studeren op die verplichte vrije dagen en liever bijvoorbeeld het Suikerfeest viert?

Leden van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) hebben aan het HvA-bestuur gevraagd om meer rekening te houden met feestdagen van andere religies dan het christendom. Nu zijn veel vrije dagen in het collegejaar gekoppeld aan traditioneel christelijke feestdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Kerst.

 

De feestdagen zelf zijn verplichte vrije dagen. Dat is zo afgesproken in de cao voor medewerkers op het hbo. Maar de HvA mag zelf bepalen wat ze doet met bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart.

‘Het leidt tot principiële discussies. Daar schrikken we niet voor terug’

Het voorstel van de raadsleden is om die dagen niet verplicht vrij te maken, maar de gebouwen te openen voor studenten en medewerkers die wel willen studeren of werken. Dat worden dan zogenoemde roosterluwe dagen.

 

Op die manier kunnen HvA’ers die een andere feestdag willen vieren, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest voor moslims, de vrije dag daarvoor inzetten. Raadslid Paul Disco vindt dat het gaat om ‘respect voor elkaar’. ‘Kijk nog eens een keer goed naar de verplichte dagen en rooster om de andere feestdagen heen,’ vindt hij.

 

Het idee is ontstaan tijdens een discussieavond tussen het bestuur van de hogeschool en de medezeggenschap. Daar heeft het bestuur gezegd te willen kijken of het slimmer met de vrije dagen om kan gaan.

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | Bestuursvoorzitter Huib de Jong

Ritme
Dat betekent niet dat het jaarrooster meteen wordt aangepast. ‘Dat is te kort dag. We gaan eerst in gesprek om te kijken hoe medewerkers en studenten daar over denken,’ zegt bestuursvoorzitter Huib de Jong. ‘Het leidt tot principiële discussies. Daar schrikken we niet voor terug. Dat debat willen we aangaan.’

 

Het veranderen van het jaarrooster gaat niet zonder slag of stoot. ‘De Nederlandse samenleving heeft een bepaald ritme,’ zegt De Jong. ‘De HvA is niet een eiland in Nederland,’ vindt ook Paul Disco. ‘Er zijn natuurlijk partners en kinderen van HvA’ers die ook te maken hebben met die vrije dagen. Wij kunnen niet zomaar zeggen: wij gaan het helemaal anders doen. Maar we willen ook niet alles maar houden zoals het is.’

‘De Nederlandse samenleving heeft een bepaald ritme’

Daarnaast brengt het praktische problemen met zich mee om rekening te houden met bijvoorbeeld het Suikerfeest. Die dag is de afsluiting van de vastenmaand Ramadan en die valt elk jaar op een ander moment, omdat het gebaseerd is op de islamitische kalender.

 

Op dit moment ligt een voorstel van het bestuur bij de medezeggenschap voor de verplichte vrije dagen tot en met 2026. Daarin zijn nog geen wijzigingen voorgesteld. Mark van der Horst, voorzitter van de CMR, heeft De Jong gevraagd of de stemming over dat voorstel kan worden uitgesteld tot na de gesprekken die het bestuur wil voeren met studenten en medewerkers.