Oproep: help de student die ook mantelzorger is (maar nu echt)

27 september 2018
Beeld:

iStock

Geplaatst door
Lotte Stolk
Op
27 september 2018

Het combineren van een studie en de verzorging van een naaste is heftig, en kan studenten behoorlijk in de problemen brengen. Lotte Stolk, junior onderzoeker en docentbegeleider, roept deze mantelzorgers bij de HvA op om oplossingen te verzinnen om hun situatie te verbeteren.

Eén op de tien Amsterdamse studenten is mantelzorger. Dit betekent dat zij naast hun studie ook een zieke in hun omgeving verzorgen. Dit kan een zusje met autisme zijn, je vader die na een hersenbloeding gehandicapt is geraakt, of een moeder met psychische problematiek en een verslaving.

 

Je helpt mee in het huishouden, gaat mee naar doktersafspraken, je houdt de administratie bij en je geeft emotionele steun. Je maakt je zorgen, houdt nauwlettend je telefoon in de gaten, kan je niet concentreren in de colleges en probeert je schoolwerk in de avonduren af te maken omdat dan iedereen naar bed is. 

Mantelzorgers hebben een grotere kans op onder meer studievertraging

De laatste maanden is steeds vaker in het nieuws te horen dat het niet goed gaat met het welzijn van de studenten in Nederland. De toenemende prestatiedruk onder studenten en de zorg om schulden op te bouwen na het afschaffen van de basisbeurs, worden genoemd als belangrijkste oorzaak van zogeheten psychosociale klachten bij studenten.

 

In de knel
Uit verschillende nieuwe onderzoeken blijkt ook dat mantelzorgende studenten een grotere kans hebben om deze klachten te ontwikkelen dan studenten die geen zorg verlenen. Ze lopen eerder studievertraging op, ze halen lagere studieresultaten en overwegen om eerder om te stoppen met hun studie.

Beeld: Beeld: Twitter | Lotte Stolk

Er is de laatste tijd dus steeds meer aandacht gekomen voor deze groep studenten. Maar er verandert nog weinig in het handelen en het beleid van de hogeschool. Steeds meer studentenbegeleiders en studentendecanen worden zich bewust van deze groep studenten, maar weten vaak niet hoe zij hen kunnen begeleiden.

 

Er bestaan niet genoeg pasklare oplossingen om de studenten te helpen studie en mantelzorg te combineren. Er is dan wel een mogelijkheid om financiële compensatie aan te vragen bij studievertraging, maar een groot deel van deze studenten wil helemaal geen studievertraging oplopen. De inflexibele opstelling van de opleidingen zorgt er vaak voor dat een student die zorg verleent in de knel raakt.

 

Niet elke docent of examencommissie ziet het verzorgen van iemand als gegronde reden voor een aangepaste regeling of een extra tentamenkans. Samen met een studieadviseur een studieplan maken, heeft vaak geen zin als je moeder bijvoorbeeld onverwacht wordt opgenomen in het ziekenhuis.

 

Onbegrip
Studenten vinden het ook vervelend als studiebegeleiders elkaar steeds afwisselen: soms heeft een student in één jaar drie verschillende begeleiders. Zij moeten dan constant hun verhaal opnieuw vertellen waarbij ze regelmatig op onbegrip stuitten. Ze hebben vaak het idee dat ze niet serieus worden genomen.


Dat een student een werkgroep mist, is geen onwil. Vaak zijn mantelzorgende studenten juist volwassener en serieuzer dan hun studiegenootjes. Ze dragen thuis al veel verantwoordelijkheid en laten zien dat ze veel aankunnen bij het combineren van al hun taken. Juist omdát ze het zo goed kunnen combineren, blijven de mantelzorgende studenten lange tijd onder de radar.

Vaak zijn mantelzorgers serieuzer dan hun studiegenootjes

Beter om kunnen gaan met de al die verschillende taken: dat is waar we in het zogenoemde ‘Expertiselab jonge mantelzorgers’ aandacht aan willen besteden. In veel onderzoeken is gevraagd wat de studenten anders willen zien bij de HvA. Samen met hen, met studentenbegeleiders en andere professionals willen we bruikbare oplossingen verzinnen die de draagkracht van deze studenten kan vergroten.

 

Het verschil van dit project met andere onderzoeken is dat we niet over de studenten praten maar met de studenten in gesprek gaan, luisteren naar hun ideeën en die proberen voor elkaar te krijgen. Dat er studenten naar deze bijeenkomsten komen is dus van cruciaal belang. Wat zou nu helpen? Een nieuw beleid? Een zichtbaar loket waar je heen kan gaan? Een campagne binnen de HvA? Elk idee en elk antwoord is mogelijk.

 

Het lab bestaat uit drie bijeenkomsten op 18 oktober, 8 november en 29 november tussen 17.30 uur en 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten zal er pizza of iets dergelijks worden geserveerd.
Aanmelden kan bij l.m.stolk@hva.nl