Studentassessor Fernon Longfur: ‘De HvA moet gaan voelen als thuis’

22 september 2021
Beeld:

Tom Navis | Fernon Longfur

Geplaatst door
Marloes van de Wakker
Op
22 september 2021

Fernon Longfur (22, Bedrijfskunde) is vanaf 1 oktober de nieuwe studentassessor van de HvA. Hij wil de hogeschool veranderen door alle studenten dezelfde kansen te geven. ‘Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een nieuwe laptop te kopen.’

Je bent een actieve student. Eerder zat je onder meer in de Centrale Medezeggenschapsraad. Waar komt die houding vandaan?

‘Vroeger op de basis- en middelbare school was ik juist heel opstandig. Als ik het ergens mee oneens was, weigerde ik dingen te doen, kwam ik niet opdagen in de les, of haalde ik kattenkwaad uit. Uiteindelijk besefte ik aan het einde van mijn middelbareschooltijd dat dit geen problemen oploste. Als ik echt iets wilde veranderen, moest ik de taal van de school leren spreken en aankloppen bij de mensen die de regels maken.’

 

‘Bovendien kreeg ik van huis uit mee om voor mensen op te komen die dat zelf niet kunnen of durven. Hierin is mijn moeder mijn grote voorbeeld geweest. Ze is een heel sterke en oprechte vrouw die niet van onrecht houdt. Zij heeft me geleerd om vanuit mijn hart en met volle overtuiging te handelen.’

Wie is Fernon?

Fernon Longfur (22) is geboren en opgegroeid in Amsterdam-West. Hij deed havo op het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid en is nu derdejaarsstudent Bedrijfskunde aan de HvA. Van november 2019 tot mei 2021 was Fernon lid van de Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. In 2020 was hij bovendien lid van de Benoemingsadviescommissie op de HvA, en tot voor kort zat hij in de Centrale Medezeggenschapsraad. Naast zijn studie is hij vakdocent op meerdere basisscholen, waarbij hij leerlingen traint om digitaal vaardig te worden. Vanaf 1 oktober is Fernon studentassessor op de HvA en vertegenwoordigt hij de studenten in overleg met het hogeschoolbestuur.

Je hebt een Surinaamse afkomst, groeide op tussen de Turkse en Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West en ging vervolgens naar de middelbare school in Zuid. Wat voor invloed had dit op je?

‘Dit was destijds echt een cultuurshock voor mij. Ik kwam ineens terecht tussen mensen die heel anders dachten en andere normen en waarden hadden. Uiteindelijk heeft dit me juist verder geholpen. Ik heb veel mensen leren kennen en perspectieven uit verschillende werelden meegekregen.’

 

Gaat dit je helpen in je werk als studentassessor?

‘Jazeker. Ik begrijp de verschillende leefwerelden waar studenten uit komen en weet wat er speelt. Studenten met een biculturele achtergrond hebben vaak veel te vertellen, maar ze worden nog niet altijd gehoord. Daar wil ik verandering in brengen. Een belangrijk onderwerp waar ik me mee wil bezighouden komend jaar is kansengelijkheid. Iedereen moet mee kunnen gaan met de stroom en zich thuis voelen op de HvA. Tot nu toe is hier binnen het hoger onderwijs relatief weinig aandacht voor geweest. Maar het is niet voor iedere student vanzelfsprekend om een laptop te kunnen betalen bij de start van een studie, hoe ze studiefinanciering moeten aanvragen of om een netwerk op te bouwen wanneer de ouders zelf niet hebben gestudeerd of de Nederlandse taal niet spreken.’

Beeld: Tom Navis | Fernon Longfur

Wat moet er nog meer veranderen op de HvA?  

‘Digitalisering vind ik ook een belangrijk thema, onder meer vanwege de overstap naar de mix van fysiek en online onderwijs door corona. Ik ben zeker voor digitalisering, maar nu gebeurt dit niet altijd in het voordeel van de student. Soms wordt het juist lastiger voor studenten om zich ergens voor aan te melden. Ik wil daarom kijken hoe digitalisering gebruiksvriendelijker kan.’

 

‘Studenten moeten ook meer binding krijgen met de hogeschool. Ik merk vaak dat ze nu alleen naar school gaan om te studeren, maar geen band hebben met medestudenten en medewerkers. Dit moet veranderen. Zelf denk ik dat dit kan door meer aan te bieden op school. Waarom hebben we niet meer initiatieven die mensen met dezelfde interesses bij elkaar brengen? De HvA moet meer worden dan de school waar je alleen heen gaat om te studeren. Het moet voelen als thuis.’

In onze podcast Even doorpraten stelde jouw voorganger Elijah Alvares dat medezeggenschap nou eenmaal saai is en dat studenten pas gaan meepraten als je het behapbaar voor ze maakt. Wat vind je hiervan?

‘Ik ben het zeker met Elijah eens, maar ik denk dat er nog een stap voor zit. Veel studenten weten niet eens wat medezeggenschap is. Sommigen willen zich wel hardmaken voor dingen die beter kunnen, maar weten niet waar ze terecht kunnen. Via de communicatieafdeling vertellen wat een medezeggenschapsraad of studentassessor is, werkt niet. Ik denk dat hier ook een rol is weggelegd voor docenten. Als zij zien dat een student actief zijn stem laat horen in de klas, kunnen ze hierover met hen in gesprek gaan.’

 

Heb je verder nog bestuurlijke of politieke ambities?

‘Ik heb een hele grote interesse in onderwijs en vind het leuk om erover na te denken hoe dit beter kan. Het beleid wordt bepaald aan de bestuurstafel, dus om verandering teweeg te brengen moet ik daar zijn. Nu doe ik dit binnen de HvA, maar uiteindelijk wil ik daar terechtkomen waar ze de meeste invloed uitoefenen.’

 

Dus over een paar jaar zien we jou terug als minister van onderwijs?

Lachend: ‘Dat sluit ik niet uit nee.’