Stem voor jouw vertegenwoordiging!

Dit is een advertorial van ASVA Studentenvakbond.

Stem voor jouw vertegenwoordiging!

Kan je iets bedenken waarvoor de opkomst nóg lager is dan voor de waterschapsverkiezingen? Spoiler alert: voor de medezeggenschapsverkiezingen op hogescholen en universiteiten, áls er al genoeg kandidaten zijn om de verkiezingen door te laten gaan. Achter alle collegezalen, studieplekken en kantines zit vanzelfsprekend een grote organisatie. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald wat voor eten studenten in de kantine willen zien, tot hoe laat colleges door mogen gaan en wat voor alcoholbeleid een universiteit of hogeschool moet voeren? Dit zijn allemaal onderwerpen waarvoor de universiteit of hogeschool de medezeggenschap voor raadpleegt.

 

Centraal en decentraal niveau
Op centraal niveau zijn de leden van de medezeggenschapsraad directe gesprekspartners van het College van Bestuur. Hier kunnen zij initiatieven aan het bestuur voorleggen, zoals het aanbieden van gratis menstruatieproducten in de wc’s. Daarnaast hebben ze adviesrecht of instemmingsrecht op wijzigingen in het beleid van de onderwijsinstelling. Dit kan gaan over het verkorten of verlengen van collegeblokken, of over het financiële meerjarenplan van de hogeschool of universiteit. De centrale medezeggenschap bestaat uit studenten en personeelsleden en zij werken vaak samen aan hun adviezen of initiatieven. Op decentraal niveau voeren de faculteitsraden eigenlijk dezelfde taken uit, maar dan op facultair niveau. Zij vertegenwoordigen dus alle studenten in hun faculteit tijdens hun gesprekken met het faculteitsbestuur en hebben daarnaast nog initiatief-, advies- en instemmingsrecht.


Stempercentage
Er is dus best een belangrijke taak weggelegd voor de studenten die jou vertegenwoordigen in je faculteit of op de hele universiteit of hogeschool. Helaas is het gros van de studenten zich daar op z’n zachtst gezegd niet helemaal bewust van. Vorig jaar was de opkomst voor de centrale medezeggenschapsverkiezingen 11% op de UvA en op de HvA zelfs maar zo’n 6%. Je kan wel stellen dat het ‘vroeger was alles beter’ gezegde hier op gaat. Tot 1996 lag de opkomst op de UvA elk jaar nog tussen de 30% en 45%. De oorzaak van deze trendbreuk zit hem waarschijnlijk in het feit dat de manieren van invloed uitoefenen door de jaren heen zijn veranderd. Er zijn nu veel directere mogelijkheden om feedback te geven. Er zijn opleidingscommissies, evaluerende enquêtes en examencommissies.


Invloed medezeggenschap
Toch blijven er nog allerlei belangrijke onderwerpen over waarvoor de medezeggenschap in actie kan komen. Dringt de medezeggenschap aan op het verduurzamen van de universiteit of hogeschool, moet de onderwijsinstelling zich inclusiever opstellen of moet er juist een einde komen aan het werven van internationale studenten? De standpunten die de medezeggenschap inneemt, zijn van groot belang voor de richting die de onderwijsinstelling
neemt. Het College van Bestuur gebruikt deze standpunten namelijk als referentiekader voor wat hoger op hun prioriteitenlijstje moet komen. Een meerwaarde van de medezeggenschap is dat de raadsleden niet eerst groots op de campus hoeven te protesteren voordat iets bij het College van Bestuur op de agenda komt, maar dat ze hun mening gewoon direct aan het bestuur kunnen uitspreken.


Dus vind jij dat de universiteit of hogeschool wél wat moet doen aan de vele studenten zonder vaste woonruimte, aan de representativiteit van het onderwijs of aan het bindend studieadvies? Stem dan twee keer tijdens de medezeggenschapsverkiezingen in mei. Eén keer voor je faculteitsraad en één keer voor de centrale medezeggenschapsraad.

 

 

ASVA zoekt: bestuur 2023|2024

Kom jij altijd op voor je medestudenten als een tentamen weer eens oneerlijk is beoordeeld? Ben jij gedreven om je uit te spreken over het bindend studieadvies of studentenhuisvesting? Organiseer jij altijd de leukste evenementen voor je vereniging, je vrienden of je familie? Vind jij dat Amsterdamse studenten een luidere stem verdienen en zou jij die stem wel willen zijn? Dan is ASVA op zoek naar jou!

 

Wat is ASVA?

ASVA strijdt voor de belangen van de Amsterdamse student: of het nu gaat om kwaliteit van het onderwijs, het ontbreken van energietoeslag voor studenten of het openbaar vervoer — ASVA staat klaar voor alle 100.000 studenten in Amsterdam.

 

ASVA voert actie wanneer dat nodig is en houdt studenten op de hoogte van belangrijke onderwerpen als rechten van studenten, compensatie van het leenstelsel en huisvesting. Ook biedt ASVA studenten diensten aan, zoals gratis rechtshulp, goedkope fietsen en kan je voor al je vragen terecht bij onze geliefde studentenbalie. Naast actievoeren is ASVA de spin in het web van het Amsterdamse studentenleven: ASVA verbindt studieverenigingen, ondersteunt studenteninitiatieven en bevordert een actief studentenleven door bijvoorbeeld de organisatie van de Amsterdamse Besturendag.

 

Als bestuurslid regel je praktische zaken, ga je in gesprek met verschillende lokale en landelijke partijen en overzie jij alles wat er binnen ASVA gebeurt. Met de andere bestuursleden denk je na over de koers die ASVA vaart én je werkt samen met een scala aan leuke medewerkers en vrijwilligers, die net zulke activistische studenten zijn als jij!

 

Wat biedt ASVA jou?

●       Een heel leuk bestuursjaar!

●       Ontwikkeling op functie specifieke taken (bijvoorbeeld contact met media of boekhouden)

●       Leren over o.a. onderwijsbeleid, huisvesting en welzijn

●       Het verschil kunnen maken voor studenten op lokaal en landelijk niveau

●       Je netwerk enorm uitbreiden, zowel lokaal als landelijk

●       Samenwerken met (en sturing geven aan) de medewerkers en vrijwilligers van ASVA waarbij gezelligheid een belangrijk onderdeel is (zo zijn er weekendjes weg en andere leuke activiteiten)

●       Een gezellige, vaste werkomgeving op Roeterseiland

●       Een bestuursbeurs (€720,- per maand bij fulltime)

 

Wat bied jij ASVA?

●       Je bent leergierig, werkt hard en weet hoe je met kritiek (geven én nemen) moet omgaan.

●       Je bent betrokken bij het studentenleven en het onderwijs, en je wilt je graag inzetten voor de belangen van studenten.

●       Snel schakelen en het overzicht bewaren zijn voor jou geen probleem.

●       Je werkt goed in teamverband, maar bent ook niet bang om het heft in eigen handen te nemen en je eigen weg te zoeken.

 

Hoe kun je solliciteren?

Om te solliciteren stuur je uiterlijk 2 april maart een mail naar soco@asva.nl met de volgende onderdelen:

●       Een sollicitatiebrief met de reden van solliciteren, iets over jezelf en jouw ervaring, en wat jou tot een geschikte kandidaat maakt.

●       (Optioneel) Een motivatie voor je voorkeursfunctie

●       Je CV

 

Meer weten over de tijdinvestering en de sollicitatieperiode? Check dan onze website.

 

Als je meer wilt weten over hoe het is om bestuurslid bij ASVA te zijn, kan je op 22 en 27 maart tussen 18:00-19:00 langskomen bij het Wibauthuis van de HvA in lokaal 07A22 voor het bestuursinloopuurtje! Aanmelden om mee te eten kan hier. Houd daarnaast ons Instagram account in de gaten om de Insta takeovers van de huidige bestuursleden te zien!

 

 

 

 

 

Politiek dakloos? ASVA helpt!

Studenten hebben niet alleen moeite met het vinden van een kamer in Amsterdam, maar ook met het vinden van hun juiste kamer representatie in Den Haag. 15 maart zijn er weer verkiezingen en dit keer voor de Provinciale Staten en waterschappen. Deze verkiezingen zijn niet op z’n zachtst gezegd niet erg populair; tijdens de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 was de opkomst het hoogst in 30 jaar, met een opkomstpercentage van 56,16%. Hoor jij bij de kleine meerderheid van Nederland en heb je wél een mening over hoeveel de provincie moet doen tegen klimaatverandering, over wat er moet gebeuren met Schiphol en over hoe het openbaar vervoer geregeld moet worden? Dan raden we je aan om je stemrecht op 15 maart te gebruiken.

 

Waar stem je voor?

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gecombineerd gehouden. Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur, het is dus vergelijkbaar met de gemeenteraad. Nu vraag je je misschien af, wat zijn de waterschappen precies? De waterschappen maken keuzes over hoe we omgaan met water. Over hoe we onszelf tegen het water beschermen en het water tegen ons. Maar ook over natuurbehoud, en hoe we op een goede manier van het water kunnen genieten.

 

Amsterdam en omstreken hoort bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Je stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft gevolgen voor de leden van de Provinciale Staten. De gekozen leden van de Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie en zijn dus de volksvertegenwoordigers. Zij bepalen het beleid van de provincie en beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en natuurgebieden. Daarnaast kiezen en controleren ze het dagelijks bestuur van de provincie. Tot slot kiezen ze de leden van de Eerste Kamer. Jouw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus gevolgen voor het hele land.

 

Op welke partijen kan je stemmen?

Bij de waterschapsverkiezingen kan je grotendeels op dezelfde partijen stemmen als bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer verkiezingen. Daarnaast zijn er specifieke partijen die voort zijn gekomen uit samenwerkingen met landelijke partijen. Zo is De Groenen een samenwerking met de Piratenpartij en wordt Water Natuurlijk gesteund door GroenLinks, D66 en Volt. Alle partijen hebben verschillende standpunten over waterschapslasten, de hoogte van het waterpeil en de mate van investeringen in biodiversiteit.

 

Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen doen landelijke partijen mee zoals D66, CDA, GroenLinks en VVD. Daarnaast zijn er partijen zoals Namens Noord-Hollanders en Onafhankelijke Politiek-NH die uitzonderlijk gericht zijn op de provincie. De partij AWP voor water, klimaat en natuur zit al 20 jaar in de besturen van alle waterschappen en stelt zich dit jaar ook verkiesbaar in 7 provincies. Hiermee is AWP de eerste landelijke partij die zich specifiek richt op waterschap én provincie. Via de website mijnstem, zijn zowel voor de provincie Noord-Holland, als waterschap Amstel, Gooi en Vecht de standpunten van alle partijen te vinden.

 

Wat doet ASVA?

ASVA wil ervoor zorgen dat studenten goed vertegenwoordigd worden de komende vier jaar. Om dit voor elkaar te krijgen, willen we je meer inzicht geven in de partijen waar je op kunt stemmen. In samenwerking met EOS, BSKA en SV Machiavelli, organiseren we een verkiezingsdebat op 28 februari in CREA. Hier zullen negen kandidaten met elkaar in discussie gaan over onderwerpen die de agenda van de Provinciale Staten de komende tijd zullen domineren. Dus wil je meer of betere daken boven de hoofden van studenten? Stem dan 15 maart.

 

Studenten zijn onschuldig! #nietmijnschuld


Voor veel mensen betekent het begin van een nieuw jaar, beginnen met een schone lei. Net wat minder geld uitgeven aan onnodige dingen, voortaan een herbruikbare beker meenemen en jezelf weer vol goede moed in je studie storten zijn goede ideeën om 2023 mee te beginnen. Naast deze goede voornemens die hopelijk dit jaar gerealiseerd zullen worden, is er ook een grote tegenvaller waar 2023 mee ingeluid is.

 

Met het ingaan van het nieuwe jaar, is namelijk ook het nieuwe rentepercentage ingegaan op studieschulden. Dit werpt weer een nieuw licht op het alledaagse dilemma waar studenten mee kampen: werken, lenen of beide? Gemiddeld kost studeren namelijk bijna 900 euro per maand, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (2017). Naast een bijdrage van de ouders en/of de inkomensafhankelijke aanvullende beurs, betalen studenten dit vaak door geld te lenen van DUO. Bijna 70% van de studenten leent, en zij lenen gemiddeld 700 euro per maand. Omgerekend is dit 8400 euro per jaar, en 33.600 na een nominaal afgeronde hbo-bachelor of wo-bachelor en master.

 

Alle hbo- en wo-studenten moeten als ze nu een rentevaste terugbetalingsperiode ingaan, de komende vijf jaar 0,46% rente over hun studieschuld betalen. Voor mbo-studenten is dit zelfs 1,78%. Het toevoegen van een extra voornemen om de verwarming nog wat graden lager te zetten, is hierdoor geen vreemde ingeving. ASVA vindt dit echter geen oplossing en samen met ASVA nog vele anderen. Via de nietmijnschuld-beweging verenigen studentenorganisaties in heel Nederland zich om zich hard te maken voor een basisbeurs en voor compensatie voor de pechgeneratie. Nu heeft nietmijnschuld zich ook laten horen tegen de gestegen rente. Ruim 100.000 mensen tekenden de petitie #stopderente.

 

Behalve de klimaat-, woon- en energiecrisis waar deze generatie de rekening van betaalt, worden studenten nu ook opgezadeld met een torenhoge studieschuld, waar nu ineens een rentepercentage op wordt losgelaten. Jarenlang heeft de politiek verkondigd dat lenen voor je studie geen probleem is. Sterker nog, politici moedigden studenten juist aan om te lenen, met als paradepaardje van het leenstelsel de gunstige leenvoorwaarden. Na het verhogen van de rente gaan deze gunstige voorwaarden niet meer op. Onder studenten heerst onzekerheid over tot op welke hoogte de rente zal stijgen als zij een nieuwe rentevaste periode ingaan. Om over de compensatie maar niet te spreken. Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk €1.436 als korting op hun studieschuld, of uitbetaald. Op sociale media gaat dit gebaar rond met de leus ‘gebruik de kortingscode RUTTE10 voor 10% korting op je studieschuld’ en dan heb je nog geluk als dit bedrag voor jou daadwerkelijk 10% is en niet minder.

 

Voor de aankomende studenten is er een wat ruimhartiger voorstel. Er zal een wetsvoorstel naar het parlement gaan om weer een basisbeurs in te voeren, iets waar de pechgeneratie jarenlang voor heeft gestreden. Echter zijn ook op dit voorstel wat dingen aan te merken. De basisbeurs wordt bijvoorbeeld alleen maar gegeven tijdens de eerste vier jaar dat mensen studeren. Dit betekent dat iedereen die nu al een aantal jaar heeft gestudeerd, recht heeft op nog maar één à twee jaar basisbeurs. Daarnaast zal de basisbeurs voor aankomend jaar, en de twee jaar daarna waarschijnlijk ook, verhoogd worden in verband met de inflatie. Dit zal beter tegemoetkomen aan de kosten die studenten maken, maar ASVA zou deze verhoging graag structureel zien.

 

ASVA vindt dat de pechgeneratie buitenproportioneel benadeeld wordt door de verhoogde rente en het gebrek aan substantiële compensatie. Daarnaast wil ASVA voor de huidige studenten betere voorwaarden voor de basisbeurs. Daarom zal ASVA deelnemen aan het nietmijnschuld-protest op maandag 6 februari. In Utrecht zal door middel van een theatervoorstelling een parallel getrokken worden tussen de overheid en een rechtbank. In een rechtszaak zullen studenten worden aangeklaagd en veroordeeld voor het feit dat ze op het verkeerde moment zijn begonnen met studeren. Verander de ‘rechters’ van Nederland van gedachten en neem deel aan het nietmijnschuld-protest op 6 februari! 

ASVA strijdt tegen menstruatiearmoede

 
‘Heeft een van jullie maandverband of een tampon bij zich?’. Voor veel studenten zal dit niet de eerste keer zijn dat ze deze vraag hebben gehoord. Soms valt het moment van menstruatie je namelijk rauw op je dak. Je lichaam houdt natuurlijk geen rekening met de eventuele aanwezigheid van menstruatieproducten op dat moment, of met het feit dat je huur net is afgeschreven of je fiets is gestolen en je dus even krap bij kas zit. ASVA vindt dat menstruatieproducten voor alle mensen beschikbaar moeten zijn die dat nodig hebben. Daarom strijdt ASVA voor gratis menstruatieproducten op onderwijsinstellingen. Om zelf het goede voorbeeld te geven en om natuurlijk al zoveel mogelijk studenten te helpen, zijn er al het hele jaar menstruatieproducten aanwezig bij de studentenbalie van ASVA. Deze worden veelvuldig gebruikt door zowel medewerkers en vrijwilligers van ASVA, als door andere bezoekers van CREA. En voor die betaalbare nieuwe fiets kan je overigens ook bij ASVA terecht!
 
UvA: Menstruatieproducten uit de automaat
Op de UvA is de Centrale Studenten Raad (CSR) anderhalf jaar geleden al begonnen met het maken van concrete plannen om gratis menstruatieproducten beschikbaar te maken op de campus. Een concreet voorstel is toen afgewezen door het College van Bestuur, omdat de gratis menstruatieproducten in het voorstel belastingtechnische problemen kon opleveren met betrekking tot medewerkers. Inmiddels heeft de CSR een mondelinge toezegging gekregen om een pilot te starten op de UvA, waarbij in elk gebouw pakketjes menstruatieproducten voor 1 cent beschikbaar zijn in snoepautomaten. Dit zou vanaf dit onderwijsjaar ingaan, maar er is nog geen concrete actie ondernomen.
 
HvA: Bestuurlijk bezwaar
De HvA doet het tot nu toe iets beter dan de UvA. Op de 4e verdieping aan de Wibautstraat zit namelijk SESI Community Center. Zij zijn onderdeel van de faculteit Maatschappij & Recht en staan onder andere voor inclusie. In het kader daarvan zijn ze om menstruatiearmoede tegen te gaan een samenwerking aangegaan met het Armoedefonds. Op hun kantoor staat al een jaar een kastje waar mensen menstruatieproducten uit kunnen pakken wanneer ze die nodig hebben. Dit is dus soortgelijk aan wat ASVA heeft en ook op de HvA wordt dit kastje veelvuldig gebruikt. Dit is echter een initiatief los van de hogeschool, want vanuit de HvA zelf zijn er nog geen menstruatieproducten beschikbaar voor studenten. Een student is begonnen aan een pilot in het Corry Tendeloohuis (voorheen Fraijlemaborg), maar hier wordt tegen bestuurlijk bezwaar aangelopen. Vanuit HvA zelf blijkt gratis menstruatieproducten lastig te regelen zijn, en moeten initiatieven vooral decentraal vanuit studieverenigingen komen in samenwerking met bijvoorbeeld het armoedefonds.
 
Nog geen oplossing
Al met al zijn er hier en daar wat initiatieven, maar een grote overkoepelende oplossing is er nog niet op de onderwijsinstellingen. In Amsterdam, een stad die normaal koploper is op het gebied van inclusie, laten onderwijsinstellingen nu steken vallen. Daarom blijft het studentenwelzijn team van ASVA zich inzetten om bewustzijn voor dit probleem te creëren, met als doel dat studenten in Amsterdam allemaal zonder menstruatiezorgen kunnen studeren. Tot het zover is, kan je altijd langs de balie van ASVA komen!

Genoeg gestrest? ASVA rekent af met het Bindend Studie Advies (BSA)


Hoge studieschulden, woningstress en ruimtetekort op de hogere onderwijsinstellingen. Dit zijn allemaal problemen waar studenten mee te maken hebben, om nog maar te zwijgen van de prestatiedruk die er heerst. Als student wil je je studiepunten halen, relevante ervaring opdoen voor je cv en daarnaast nog een actief sociaal leven leiden, het liefst bij een vereniging. Al deze ambities kunnen vooral in het eerste jaar overweldigend zijn. Studenten wonen nog bij hun ouders, zijn op zoek naar een woning, of moeten voor het eerst hun eigen huishouden runnen. Al jaren zet ASVA zich in om studenten zoveel mogelijk te helpen en op dit moment is het BSA een in het oog springend probleem dat wij gaan aanpakken. Daarom voeren we de campagne #BSAfschaffen samen met de SRVU. We hebben een petitie opgezet met als doel het bindend studie advies niet-bindend meer te maken.

 

Geen goede graadmeter
Het studieadvies is aanvankelijk ingevoerd om te voorkomen dat studenten doorgaan met een studie die niet bij hen past. Universiteiten en hogescholen kunnen zelf bepalen of ze dit advies bindend, of niet-bindend willen maken. Wij merken dat het BSA niet het doel dient waar het voor bedoeld is, namelijk ervoor zorgen dat studenten een studie doen die bij ze past. Het BSA is hier geen goede graadmeter voor. Het niet voldoen aan de BSA-norm kan namelijk met nog vele andere aspecten te maken hebben. Aan het begin van een studie moeten studenten wennen aan een nieuw onderwijssysteem, een nieuwe sociale omgeving en voor het eerst zelfstandig wonen of veel reizen. Dit kan ervoor zorgen dat het eerste jaar iets minder soepel verloopt en dat dat terug te zien is in de studieresultaten.

 

Stress en onzekerheid
Het BSA draagt ook bij aan stress en onzekerheid bij studenten (Stegers-Jager et al., 2020). Er heerst niet alleen stress over het moeten voldoen aan de BSA-norm, maar ook stress over de onzekere mogelijkheid voor een uitzondering op het BSA. Stress heeft op haar beurt weer een averechts effect op het studievermogen van studenten (Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs, 2021). Zo lijkt het BSA eerder een sta-in-de-weg bij het studeren, dan een goedbedoeld hulpmiddel.

 

ASVA helpt - help jij mee?
Om ervoor te zorgen dat alle studenten, ondanks vele veranderingen of stressgevoeligheid, een studie kunnen doen die bij hen past, heeft ASVA jouw hulp nodig. Door middel van het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen op deze petitie, willen we ervoor zorgen dat het bindend studieadvies vervangen wordt door een niet-bindend studieadvies. Ons voorstel is dat bij een negatief advies een gesprek met de studieadviseur hoort en het inleveren van een studieplan. Op deze manier worden studenten gestimuleerd om na te denken over de invulling van hun studie en studententijd en komen eventuele problemen sneller aan het licht.

 

Lijkt een inhoudelijk studieadvies met een gesprek je ook beter dan een BSA dat studiedromen belemmert en je stress verhoogt? Teken dan ASVA’s petitie hier. Verder op de hoogte blijven van de campagne? Volg ons op @bsabolish op Instagram.

Wil jij energietoeslag? Volg Asva's stappenplan!

De energieprijzen rijzen de pan uit, alles wordt duurder en menig student voelt dat in de portemonnee. Het is nu nog zomer, maar zodra het weer winter gaat worden en het kwik zal dalen tot koude temperaturen zullen lage inkomens, waaronder studenten, een zware financiële klap voor de boeg staan vanwege de torenhoge energieprijzen. De overheid heeft hier een maatregel voor bedacht: de energietoeslag (1300 euro). De overheid heeft echter in al haar (on)wijsheid bewust ervoor gekozen deze niet toe te kennen aan studenten.  
 
In verschillende mediakanalen rapporteren juristen dat deze uitsluiting onrechtmatig is. Studenten betalen ook voor hun energie en worden net zo hard getroffen als alle andere groepen met lage inkomens. Hierom hebben studentenvakbonden besloten in de bres te springen voor gedupeerde studenten. Allereerst is er een landelijk meldpunt opgericht om te inventariseren hoe veel studenten problemen ervaren met opkomende energiearmoede en wat de oorzaken daarvan zijn.
 
Vervolgens heeft het ASVA rechtsbureau besloten om te onderzoeken of we in bezwaar kunnen gaan bij de gemeente tegen het besluit energietoeslag niet uit te keren aan studenten. Hierom kun je je aanmelden bij ASVA voor juridische ondersteuning. Hoe meer studenten de toeslag aanvragen, ondanks dat het wordt afgewezen, hoe groter de regeldruk voor de gemeente en hoe grotere groep studenten die in verzet gaan. Hierop willen wij een met een modelzaak naar de rechter gaan om ons gelijk te halen. In Nijmegen is dit al gebeurd. Samen staan we sterker en halen we ons gelijk!
 
Bekijk deze pagina op onze website voor een volledig stappenplan over hoe jij energietoeslag aan moet vragen en dit vervolgens bij ons kunt melden. Heb je vragen? Mail energietoeslag@asva.nl!

ASVA en studentenwelzijn: we hebben genoeg geleden!

We hebben het niet makkelijk gehad. Studenten, zeker in Amsterdam, hebben zich door de pandemie lange tijd door een moeilijke periode moeten slepen. Velen van ons kampen met mentale problemen, financiële moeilijkheden en de prestatiedruk rijst de pan uit. De student is het kind van de rekening van de pandemie.

 

ASVA studentenvakbond ziet deze problemen en heeft daarom een team samengesteld om het welzijn onder studenten te bevorderen. Dit team, bestaand uit enthousiaste medewerkers en vrijwilligers is zich volledig aan het focussen op maar één ding: het welzijn van studenten.

 

Wat doet ASVA?
Wij zetten ons in voor het ontwikkelen van lessen over mentaal welzijn en willen dit integreren in het vaste onderdeel van academische vaardigheden. Aan het begin van je studie les krijgen over hoe je jezelf mentaal gezond houdt kan immers flink bijdragen om latere problemen te voorkomen. De studentenpsychologen spelen hierbij ook een grote rol. ASVA zet zich in om meer studentenpsychologen te krijgen en deze meer zichtbaar en beschikbaar te maken voor alle studenten.

 

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een onderwerp dat tegenwoordig heel erg speelt binnen Nederland en de universiteit. ASVA is geschrokken van de gang van zaken binnen bijvoorbeeld de AMFI en de UvA faculteit geesteswetenschappen. Juist daarom onderschrijven wij het manifest van Amnesty.

 

Mentale gezondheid
Naast sociale veiligheid is het ook belangrijk dat de Amsterdamse student zich mentaal goed voelt. Onderwijs voelt soms als een bak van prestatiedruk en stress. Wij willen deze druk verminderen, eenzaamheid onder studenten aankaarten en misstanden tijdens ontgroeningen aan de kaak stellen. ASVA ziet dat studenten steeds moeilijker rond komen. Tumult in de politieke wereld veroorzaakt inflatie, en het schuldenstelsel helpt hier zeker niet bij. Daarom blijven wij tegen weer en wind strijden voor een beter financiële situatie van de student. Denk hierbij aan het mogelijk maken van het gebruik van de voedselbank door studenten, maar ook het goedkoper maken van studieboeken.

 

SPEAKING-UP Workshop
Naast gesprekken met onderwijsinstellingen gaan we natuurlijk ook het gesprek met de student aan. Samen met Sexmatters organiseert ASVA op 21 juni bijvoorbeeld een SPEAKING-UP workshop! De speaking-up workshop is bedoeld voor mensen die tegen discriminatie zijn en zich daar graag tegen zouden willen uitspreken maar nog niet zo goed weten hoe ze dat kunnen doen. Tijdens de speaking-up workshop leer je hoe je op een positieve en goede manier voor anderen op kunt komen.

 

Juridische hulp nodig? ASVA helpt!

De Amsterdamse student komt tijdens diens studententijd regelmatig in aanraking met juridische aspecten. Zo zul je bijvoorbeeld contracten ondertekenen, van je kamer of je bijbaan, en ook binnen de universiteit kun je tegen juridische problemen aanlopen. Denk aan een geschil over een herkansing of je Bindend Studieadvies. Met alle juridische vragen en problemen kan je kosteloos terecht bij het Rechtsbureau van ASVA. Onze bevlogen rechtenstudenten staan klaar om jou te helpen met jouw juridische vraagstukken.
 
Deze vraagstukken lopen uiteen van kleine onduidelijkheden tot uitgebreide juridische procedures. Zo heeft het rechtsbureau onlangs een student geholpen die van diens studie werd uitgeschreven door de Brexit. Het rechtsbureau heeft een schikking getroffen en de student is opnieuw ingeschreven en kon de studie vervolgen. Een andere student dreigde een jaar studievertraging op te lopen door een naderhand fout blijkende beslissing van de examencommissie. Het ASVA Rechtsbureau heeft deze rechtszaak bij het College van beroep voor het Hoger Onderwijs, de allerhoogste onderwijsrechter in Nederland, gewonnen!
 
Natuurlijk gaan niet alle vragen die bij het rechtsbureau komen door naar de rechter. Zo kunnen onze rechtenstudenten je ook helpen als je huisbaas onterecht borg inhoudt en niet kan bewijzen waarom dit nodig is. Ook bij geschillen met DUO over studiefinanciering springen wij voor jou in de bres.
 
Elke Nederlander heeft recht op een goede toegang tot de rechtspraak, maar studenten zijn vaak de dupe omdat ze juridische procedures niet kunnen overzien. Schroom daarom niet om contact met het ASVA Rechtsbureau op te nemen! Wij helpen je graag en kosteloos. Mail ons op rechtsbureau@asva.nl!  

WTF is ASVA

ASVA Studentenvakbond is dé belangenbehartiger voor alle Amsterdamse studenten. In onze prachtige stad is het helaas enorm moeilijk om aan een betaalbare en geschikte kamer te komen. Daarom maakt ASVA zich sterk voor studentenhuisvesting in Amsterdam. Heb jij moeite met het bemachtigen van een felbegeerde kamer en reis je elke dag heen en weer vanuit het verre platteland omdat het onmogelijk is een nieuw (t)huis te vinden in de stad? Lees hier wat ASVA voor jou kan betekenen. 


Al jaren springt ASVA in de bres om het grote kamertekort terug te dringen. ASVA beïnvloedt regelmatig de belangrijkste partners omtrent het huisvestingsbeleid in Amsterdam, zoals studentenwoningcorporaties, de gemeente, coalitie kennisstad, maar ook de landelijke politiek. Zo proberen wij de problematiek op de kaart te zetten. Daarnaast bereiken wij ook op kleinere schaal veel om het wonen in Amsterdam voor iedereen beter te maken. 

 


Het ASVA huisvestingsteam doet bijvoorbeeld onderzoeken naar de veiligheid van studentencampussen. Denk aan inventarisaties naar cameratoezicht op studentencomplexen; om de veiligheid te verbeteren, maar tegelijkertijd ook privacy-bezwaren zorgvuldig af te wegen. Benieuwd hoe de brandveiligheid er op jouw studentencampus aan toe is? ASVA zoekt het uit met onafhankelijke onderzoeken. 

 


Tevens vindt ASVA het belangrijk dat bewoners van studentenwoningen inspraak hebben op de gang van zaken. Hierom ondersteunen wij bewonerscommissies en resident assistants bij het reilen en zeilen van problematiek omtrent de campussen. De bewonerscommissies komen op voor jouw rechten als huurder, verbeteren de sociale cohesie en helpen een handje mee als jij een probleem hebt in jouw woning. Soms lopen de commissies en RA’s tegen een problemen aan, waarbij het ASVA huisvestingsteam te hulp kan schieten! 

 


Buiten de formele kanalen, zet het getalenteerd ASVA huisvestingsteam zich ook in om de schrijnende problematiek omtrent het studentenhuisvesting tekort op de kaart te zetten in de maatschappij. Campus Uilenstede is bijvoorbeeld de grootste studentencampus van Europa De gemeente wil deze uitbreiden, maar door de aanvliegroutes van Schiphol wordt dit geblokkeerd. Wij accepteren niet dat de student wederom kind van de rekening wordt, en gaan in protest

 


Ook internationale studenten delven vaak het onderspit onder de meedogenloze woningmarkt van Amsterdam. Veel van deze studenten worden door marketingcampagnes vanuit de onderwijstingstellingen naar Amsterdam gelokt, waar zij van een koude kermis thuis komen. Er is geen onderdak en velen van de internationale studenten leven in precaire woonsituaties. Dit biedt hen geen mogelijkheden tot registratie, wat resulteert in allerlei onprettige situaties. ASVA helpt studenten bewust te worden van hun huurrechten en deze ook te waarborgen. Heb jij een probleem of een vraag over huisvesting? Mail huisvesting@asva.nl. Voor legale problemen kun je daarnaast terecht bij rechtsbureau@asva.nl!

 

Wil jij meehelpen met het verbeteren van de situatie van alle Amsterdamse studenten? Word dan vooral lid van ASVA! Hoe meer studenten zich aansluiten, hoe sterker we staan. Maak een vuist tegen het bezuinigingen in het onderwijs, de afbrokkelende woningmarkt en betere voorzieningen voor alle Amsterdamse studenten!

 

Wil je zelf meedenken over hoe we het leven van studenten kunnen verbeteren? Check dan onze vacatures, of word vrijwilliger!

Ga stemmen, pik

 

Het zijn roerige tijden voor de Amsterdamse student. Veel jongeren en studenten voelen zich niet gehoord door de politiek. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk studenten op woensdag 16 maart in het stemhokje staan. De gemeente lijkt misschien weinig invloed te hebben, maar gaat over veel zaken die jou als student aan gaan. De komende vier jaar staat er veel op het lokale spel: de hoogte van je huur, de (on)veiligheid bij jou in de buurt, en de bus die je ‘s nachts naar huis neemt. De gemeente gaat er over!

 

Hoe meer Amsterdamse studenten gaan stemmen, hoe beter onze stem gehoord wordt. Het is van belang dat de opkomst zo hoog mogelijk is, zodat onze wensen door de machthebbers gezien en aangepakt worden. Studenten zijn namelijk té vaak kind van de rekening.

 

Heb je nou geen idee waar je op moet stemmen? ASVA heeft speciaal voor studenten een kieswijzer ontworpen. Deze kieswijzer wijst je de weg naar een passende partij aan de hand van 22 stellingen. Zo hebben wij het makkelijk gemaakt voor wie zich wil laten horen. Ook kun je op donderdag 10 maart ons verkiezingsdebat bezoeken. Loop dus 16 maart tussen je colleges door even het stemhokje in, want die paar minuten maken een groot verschil voor onze toekomst.

 

Stem uitgebracht? Kom langs op onze uitslagenavond op woensdag 16 maart in Fest, waar we vanaf 19:00 gezellig met z’n allen gaan borrelen!

 

 

ASVA zoekt: bestuur 2022|2023

 

Het is geen goede tijd om student te zijn. Studenten kampen met te dure en te kleine kamers, de effecten van het leenstelsel, wisselende coronamaatregelen en verslechterende mentale gezondheid. Toch sta je er als student niet alleen voor. Als studentenvakbond zet ASVA zich in om studenten van de HvA en UvA te vertegenwoordigen. Samen staan we sterker en klinkt onze stem luider. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft ASVA mensen nodig zoals jij.

 

 

Wat is ASVA?

ASVA informeert, praat mee en voert actie. De studentenvakbond zet zich al 77 jaar in voor Amsterdamse studenten op het gebied van huisvesting, welzijn en onderwijs. Als bestuurslid organiseer jij protesten en evenementen, ga jij in gesprek met verschillende lokale en landelijke partijen en overzie jij alles wat er binnen ASVA gebeurt.

 

Naast actievoeren is ASVA de spin in het web van het Amsterdamse studentenleven: ASVA verbindt studieverenigingen, ondersteunt studenteninitiatieven en bevordert een actief studentenleven door bijvoorbeeld de organisatie van de Amsterdamse Besturendag.

 

Ook biedt ASVA een aantal diensten aan. Zo helpen we studenten met al hun vragen via onze studentenbalie, voorzien we studenten van gratis rechtshulp, verkopen we goedkope fietsen, verhuren we onze bakfiets en geven we trainingen aan actieve studenten.

 

Wat biedt ASVA jou?

 • Ontwikkeling op functie specifieke taken (bijvoorbeeld contact met media of boekhouden)
  Leren over o.a. onderwijsbeleid, huisvesting en welzijn
  Samenwerken met bestuursgenoten en werken aan een visie
  Het verschil kunnen maken voor studenten op lokaal en landelijk niveau
  Je netwerk enorm uitbreiden, zowel lokaal als landelijk
  Een gezellige, vaste werkomgeving op Roeterseiland
  Onderdeel worden van een organisatie waarin gezelligheid ook belangrijk is. Zo zijn er weekendjes weg en andere leuke activiteiten
  Een bestuursbeurs (€720,- per maand bij fulltime)
   

Wat bied jij ASVA?

 • Je bent leergierig, werkt hard en weet hoe je met kritiek (geven én nemen) moet omgaan.
  Je bent betrokken bij het studentenleven en het onderwijs, en je wilt je graag inzetten voor de belangen van studenten.
  Snel schakelen en het overzicht bewaren zijn voor jou geen probleem.
  Je werkt goed in teamverband, maar bent ook niet bang om het heft in eigen handen te nemen en je eigen weg te zoeken.
   

Je hoeft trouwens echt niet alles te weten over huurrecht, het leenstelsel of de onderwijsinstellingen van Amsterdam, zolang je maar bereid bent te leren en hard wilt werken voor de Amsterdamse student.

 

Hoe kun je solliciteren?

 • Om te solliciteren stuur je uiterlijk 27 maart een mail naar soco@asva.nl. In deze mail zet je de volgende dingen:
 • Een sollicitatiebrief met de reden van solliciteren, iets over jezelf en jouw ervaring, en wat jou tot een geschikte kandidaat maakt.
  (Optioneel) Een motivatie voor je voorkeursfunctie
  Je CV
   

Meer weten over de tijdinvestering en de sollicitatieperiode? Check voor meer informatie over een bestuursjaar onze website.

 

Voor meer informatie, een kop koffie of als je een ochtend/middag mee wilt lopen met het huidige bestuur kun je ook een mail sturen naar zoekco@asva.nl. Kijk ook eens op ons Instagram-account om in één oogopslag een idee te krijgen van waar ASVA zich zoal mee bezig houdt!

 

Je studententijd: de zwaarste tijd van je leven!

 

Menig volwassene kijkt met nostalgie terug naar diens studententijd. Ongekende vrijheid, veel nieuwe vrienden maken, ontdekken wie jij bent, wat je passies (niet) zijn, bouwen aan je eigen toekomst én natuurlijk het felbegeerde diploma halen. Ten tijde van online onderwijs kun je door al het voorgenoemde, behalve het laatste, een dikke vette streep zetten. De onderwijslockdown lijkt nu voorlopig voorbij, maar de strijd is nog niet gestreden. Meer dan ooit kampen studenten met zware mentale problemen. Een nieuwe epidemie heerst onder studenten. De symptomen? Geen hoofdpijn, koorts of spierpijn, maar stress, slaapproblemen en eenzaamheid.

 

Het blijft koffiedik kijken hoe de pandemie zich zal ontwikkelen. Het is zo klaar als een klontje dat studenten hulp nodig hebben. De statistieken zijn duidelijk, maar blijven abstract. 62% van de studenten ervaart stress, 76% prestatiedruk, 41% slaapproblemen, 80% eenzaamheid. Voor de politiek wellicht een van de vele cijfers die hen om de horen slaat, voor de studenten de keiharde realiteit. Sla je ogen op in een universiteitsbibliotheek (als die open is), en je realiseert dat het merendeel van de studenten zich meer dan ellendig voelt.

 

Waar de universiteit ooit een plek was van zelfontwikkeling, verbroedering en kennis, is het nu een plek van weemoed en dissociatie. Wat is er nog over van dat opgehemelde sprookje van de heerlijke studententijd? Het hoger onderwijs barstte al uit haar voegen na bezuiniging op bezuiniging, wat rest is een online collegezaal. De onderwijsinstellingen én de GGZ kunnen de hulpvraag vanuit studenten niet aan. NOS rapporteert een toename van 15% van het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. De student lijkt het ondergeschoven kind dat zal inleveren voor het algemeen nut.

 

ASVA pleit dan ook voor het bevorderen van het mentaal welbevinden van studenten. Er moet meer aandacht en vooral actie komen voor inspanningen om het welbevinden te verbeteren. ASVA heeft hiervoor speciaal het studentenwelzijn team opgericht, die werkt om problemen aan te kaarten en studenten bij dit onderwerp te betrekken. Ook is ASVA in gesprek met onderwijsinstellingen om de hoge studiedruk en lange wachtrijen bij studentenpsychologen aan te kaarten. De lockdown lijkt nu voorbij, maar het blijft nodig om te knokken voor studentenwelzijn.

 

Bekijk ook ons beleidsplan voor meer informatie over onze plannen voor het verbeteren van studentenwelzijn.

 

WTF is ASVA?

 

ASVA Studentenunie is dé belangenbehartiger voor alle Amsterdamse studenten. Ben jij de afgelopen jaren meerdere keren verhuisd? Begin je net aan je studie en slaap je constant op de bank van je tante omdat je geen kamer kan vinden? Voel jij je totaal niet gehoord binnen jouw hogeschool of universiteit? Of heb je het idee dat het onderwijs elk jaar achteruit gaat, terwijl de collegegelden op blijven lopen? ASVA Studentenunie bestaat om deze zorgen van elke student aan te kaarten, zowel bij onderwijsinstellingen als bij de gemeente, provincie en Tweede Kamer.

ASVA strijdt al meer dan 75 jaar voor de belangen van alle studenten. Oorspronkelijk ontstaan uit het studentenverzet is ASVA al decennialang een gewichtige stem in de landelijke en lokale politiek en de onderwijsinstellingen. Van de Maagdenhuisbezetting tot demonstraties op de Dam, ASVA zet alles op alles om op te komen voor de rechten en wensen van studenten.

 

De combinatie binnen ASVA van zowel collectivisatie van studenten, belangenbehartiging op alle niveaus en activisme maakt ASVA een krachtige spreekbuis voor de belangen van studenten. Binnen deze traditie is ASVA de enige organisatie in Amsterdam die voor jouw rechten opkomt als student. Dit doen wij bijvoorbeeld door te lobbyen in de gemeente, in gesprek te gaan bij de RAR (Reizigers Advies Raad) en onafhankelijk onderzoek te doen naar de huidige staat van het onderwijs.

 

Naast al deze activiteiten heeft ASVA voor elke student een breed aanbod aan diensten die jouw studentenleven makkelijker maken. Zo bieden wij de meest goedkope legale fietsen aan, zodat je met een schoon geweten het prachtige Amsterdam kan ontdekken. Ook hebben we de ASVA Academy, een trainingsbureau waarbij jij kennis en vaardigheden kunt opdoen die van pas komen bij jouw commissie- of bestuurswerk. Verder is er voor jou ons ASVA Rechtsbureau. Doet je huisbaas moeilijk over het huurcontract? De gepassioneerde (student)vrijwilligers van het rechtsbureau helpen je kosteloos om op te komen voor jouw rechten. Ook voor andere juridische kwesties kun je hier terecht. Heb je misschien een vraag of probleem, of wil je gebruik maken van onze uitleendienst? Dan zijn de toppers van onze studentenbalie elke maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar om jou te helpen!

 

Wil jij meehelpen met het verbeteren van de situatie van alle Amsterdamse studenten? Word dan vooral lid van ASVA! Hoe meer studenten zich aansluiten, hoe sterker we staan. Maak een vuist tegen het bezuinigingen in het onderwijs, de afbrokkelende woningmarkt en betere voorzieningen voor alle Amsterdamse studenten!

 

Wil je zelf meedenken over hoe we het leven van studenten kunnen verbeteren? Check dan onze vacatures, of word vrijwilliger!

 

Dit is het nieuwe bestuur van ASVA

Oktober 2021

 

Een nieuw studiejaar betekent een nieuw bestuur bij de ASVA Studentenunie, de Amsterdamse studentenvakbond. Wat doen zij zoal en wat kunnen ze eigenlijk voor jou betekenen?

 

Voorzitter Emma Buining studeert Sport, Management & Ondernemen aan de HvA

 

Als voorzitter is Emma hoofdverantwoordelijk voor het contact met de pers en de media. Ze zorgt ervoor dat het standpunt van de Amsterdamse student wordt meegenomen in belangrijke kwesties zoals studentenhuisvesting, het leenstelsel en beter onderwijs.

 

Daarnaast zal Emma zich het komende jaar ook inhoudelijk bezig houden met het hbo, vertegenwoordigt zij ons in kwesties rondom het openbaar vervoer en is zij samen met een groepje andere verantwoordelijk voor het werven van het volgende ASVA bestuur!

 

Heb je een vraag voor Emma zelf of over een van de onderwerpen waar zij verantwoordelijk voor is? Stuur dan een mailtje naar emma@asva.nl.

 

Vicevoorzitter Jules Declerieux studeert Liberal Arts and Sciences aan Amsterdam University College

 

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor alle 25 à 30 medewerkers die bij ASVA rondlopen. Jules zorgt ervoor dat we nieuwe mensen aannemen wanneer nodig door sollicitanten uit te nodigen voor gesprekken, hij organiseert maandelijk een medewerkersoverleg en weet natuurlijk precies wat er intern allemaal speelt.

 

Jules houdt zich verder bezig met wo en vertegenwoordigt ASVA bij het Interstedelijke Studenten Overleg. Daarnaast zal hij plaatsnemen in de sollicitatiecommissie van ASVA, dus mocht je interesse hebben in het volgende bestuur van ASVA, dan zul je hem zeker nog tegenkomen.

 

Wil je Jules een vraag stellen of misschien zelfs solliciteren voor een van onze openstaande vacatures? Mail Jules via jules@asva.nl.

 

Secretaris Andra Geurtz studeert Software Engineering aan de HvA

 

Andra weet als secretaris precies wie er allemaal contact hebben met ASVA, en dat is handig wanneer je de portefeuilles studie- en studentenverenigingen hebt. Daarnaast zul je Andra’s naam tegenkomen bij de studentenbalie van ASVA; het eerste aanspreekpunt voor vele studenten.

 

Inhoudelijk houdt Andra zich met name bezig met studentenwelzijn, iets wat zeker afgelopen jaar met corona veel gespeeld heeft maar wat ook nu nog belangrijk is. Verder staat het marketingteam onder leiding van Andra.

 

Ben jij die enige echte vormgever die we nog zoeken, of heb je een prangende vraag voor Andra? Mail andra@asva.nl.

 

Penningmeester Melissa Bakker doet een premaster Health Sciences aan de VU

 

Alle financiële beslissingen bij ASVA worden door of in samenspraak met Melissa gedaan. Die is verantwoordelijk voor de jaarbegroting, maar houdt ook toezicht op de begrotingen van alle andere portefeuilles.

 

Onze penningmeester houdt zich inhoudelijk met allerlei verschillende dingen bezig: van studentenhuisvesting tot onze heuse ASVA Academy, en van duurzaamheid tot diversiteit & inclusie. Melissa is van alle markten thuis.

 

Vraag jij je af hoe je eigenlijk met zo’n giga begroting werkt of wil je een vraag stellen over een van Melissa’s andere portefeuilles? Stuur een mailtje naar melissa@asva.nl.

 

Algemeen Bestuurslid Job Vermaas studeert Politicologie aan de UvA

 

Een algemeen bestuurslid van ASVA is breed inzetbaar. Dat geldt ook voor Job. Hij heeft geen functiespecifieke taken, maar heeft de vrijheid om zich met zoveel onderwerpen bezig te houden als hij zelf wil.

 

Zo zet Job zich bijvoorbeeld graag in voor studentenhuisvesting, maar is hij ook intensief bezig met het wo. Daarnaast kun je hem aanspreken over het rechtsbureau van ASVA en zal hij het aankomende jaar druk bezig zijn met de gemeenteraadsverkiezingen. Hij probeert bijvoorbeeld met lokale partijen gesprekken te voeren om problemen die onder studenten leven op de lokale politieke agenda te krijgen. Zo komt hij ook voor jouw rechten op!

 

Wil je Job iets vragen of meegeven voor het aankomende jaar? Je kunt hem bereiken op job@asva.nl.

 

Geen derde of vierde golf, maar een nóg grotere woningnoodgolf

 

Juni 2021

Het coronavirus heeft allerlei problemen in de samenleving blootgelegd, zo ook bij studentenhuisvesting. Een studentenwoning vinden in Amsterdam is uiteraard al jaren notoir moeilijk. Er zijn lange wachttijden en voor de meeste woningen betaal je hoge huur voor een laag aantal vierkante meters. Niks nieuws, zou je denken. Echter, met het eind van dit studiejaar in zicht blikken we vast vooruit op het volgende, en wat we daar zien voorspelt niet veel goeds.

 

Bovenop de normale stroom van nieuwe studenten die een kamer zoeken in Amsterdam, krijgen we er aankomend jaar een fiks aantal gegadigden bij. Verwacht wordt dat internationale studenten die vorig jaar vanuit hun thuisland aan hun studie in Amsterdam zijn begonnen, dit jaar wél hier zullen willen komen wonen. Hoewel sommigen in aanmerking komen voor een woning via hun onderwijsinstelling, hebben ze hoe dan ook niet de inschrijftijd of de netwerken die ze wel zouden hebben als ze al langer in Amsterdam woonden. Daarnaast zullen door Brexit meer internationale studenten naar Nederland willen komen en zullen de studenten die vorig jaar hun uitwisseling hebben uitgesteld dit jaar wel op het vliegtuig naar Nederland stappen. Ook zijn Nederlandse studenten vorig jaar massaal gaan studeren, want aan een tussenjaar thuis bij je ouders had je toch niks.


Al deze zaken leiden met name tot problemen omdat er al jaren tekorten in de studentenhuisvesting zijn waar onvoldoende aan wordt gedaan. Er zijn vele langlopende kwesties waar voorlopig geen echte oplossingen voor zijn. Zelfs al voor de coronacrisis werd er in de komende acht jaar bijvoorbeeld een groei van 19 procent zogenaamde studiepuntmobiele studenten (uitwisselingsstudenten) verwacht, en tevens een toename van 36 procent aan internationale diplomastudenten (3.800 en 33.000 studenten).


De woningtekorten zijn niet nieuw. ASVA zet zich al 76 jaar in voor meer woningbouw en huurdersrechten. Dit doen we door aan tafel te zitten met de gemeente Amsterdam en omstreken. We overleggen met de universiteiten en hogescholen, en met de woningbouwcorporaties. We zullen er echter geen doekjes om winden: het gaat dit jaar extra moeilijk worden om een woning te vinden. Begin daarom nu alvast met zoeken. We hebben een hoop tips verzameld in ons kamerstappenplan.

 

Zet je in!
Minister Blok jubelde in 2017 nog dat de woningmarkt af was. Elke student kan zien dat dit niet zo is. Op jezelf gaan wonen, een fundamenteel recht, is er voor normale studenten niet bij tenzij de overheid zich met de markt bemoeit. Wil je ook meehelpen met het onder de aandacht brengen van misstanden en ervoor zorgen dat studenten niet vergeten worden in de wirwar van woningcorporaties, gemeentelijke besluiten en onderwijsinstellingen? Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan deze strijd:

 

●      Kom bij het huisvestingsteam van ASVA werken! Jij zet je samen met andere studenten in voor genoeg goede woningen voor alle Amsterdamse studenten én je krijgt ervoor betaald.

●      Geen tijd voor een betaalde functie, maar je wilt je wel inzetten? Binnenkort gaat er een werkgroep van een start om een actie/demonstratie te organiseren. Meld je hier alvast aan!

●      Volg Kutkamers, het Instagramaccount waar we de kutste kamers en woonsituaties exposen, en breng deze onder de aandacht bij je medestudenten.

 

Werken, lenen, stressen

 

Mei 2021

Wil jij ons helpen het perspectief van de Amsterdamse student op lenen en werken te begrijpen? Vul dan de enquête van het onderzoeksbureau van de ASVA Studentenunie in!

 

Lenen, werken of beide? Dat is de vraag die bij alle studenten wel een keer door het hoofd is gegaan. Gemiddeld kost studeren namelijk bijna 900 euro per maand, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Naast een bijdrage van de ouders en/of de inkomensafhankelijke aanvullende beurs betalen studenten dit vaak door geld te lenen van DUO. Bijna 70% van de studenten leent, en zij lenen gemiddeld 700 euro per maand. Omgerekend is dit 8400 euro per jaar, en 33.600 na een nominaal afgeronde hbo-bachelor of wo-bachelor en master. Deze schulden hebben verstrekkende consequenties en wekken, terecht, veel weerstand op, onder andere in de vorm van de meer dan 50.000 keer getekende petitie van #NietMijnSchuld en de overgrote meerderheid van partijen in de Tweede Kamer die zich tegen het leenstelsel hebben gekeerd. In de context van de afschaffing van het leenstelsel wordt er zelfs vaak gesproken over compensatie.

 

Het is echter misleidend om de schade van het leenstelsel enkel te meten aan studieschulden en daarop compensatiemaatregelen te baseren. Uit cijfers van het CBS uit 2019 blijkt dat ongeveer 70% van de studenten naast hun studie werken. Zij verdienden gemiddeld ongeveer 550 euro in de maand. Volgens de CBS-jeugdmonitor werkten scholieren en studenten gemiddeld zelfs 14 uur naast voltijd onderwijs. Daar zit een knelpunt, want zij besteedden gemiddeld al ongeveer 42 uur aan hun studie per week. Studeren is daarmee een grotere tijdsbesteding dan een fulltime werkweek.

 

Een losse omrekening van de CBS-cijfers leidt tot de conclusie dat een student ongeveer 20 uur naast diens studie zou moeten werken om zonder studieschuld af te studeren. Een student die uit angst voor schulden heeft besloten 20 uur naast de studie te gaan werken heeft uiteindelijk misschien geen of een lage studieschuld. Of misschien heeft deze anderhalve werkweek wel geleid tot studievertraging. Op papier heeft deze student misschien een lage studieschuld, maar in effect is de student alsnog de dupe geweest van het huidige leenstelsel.

 

Al in al moet bijna iedere de student een balans vinden tussen het opbouwen van een grote schuld of een halve werkweek naast de studie met mogelijke gevolgen voor de studieresultaten. Om inzicht te krijgen in hoe deze afweging door Amsterdamse studenten wordt gemaakt, welk effect dit heeft op studieresultaten en hoe de coronapandemie deze balans beïnvloedt doet het ASVA-onderzoeksbureau onderzoek. Help jij ons beter inzicht te krijgen? Vul de enquête in!

 

Stel je kandidaat voor de medezeggenschapsverkiezingen

 

Als student van de HvA heb je constant te maken met het beleid van de hogeschool. Studieplekken reserveren, nieuwe gebouwen, maar ook algemenere thema’s als diversiteit of studentenwelzijn zijn allemaal onderwerpen die terugkomen in het beleid van de HvA. En aangezien je daar als student dus steeds mee in aanraking komt, is het vanzelfsprekend dat je ook wat te zeggen hebt over dat te voeren beleid.

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Facultaire Raad (FR) vertegenwoordigen alle studenten en medewerkers van de HvA en controleren tevens het beleid dat door de HvA gevoerd wordt. De leden van zo’n raad komen samen om te overleggen over zaken die ofwel de gehele HvA aangaan, ofwel een specifieke faculteit. Ze werken samen met de directie van de hogeschool om de belangen van alle studenten te behartigen. Een voorbeeld dat de CMR zelf geeft:

 

“Afgelopen jaar heeft de CMR al heel snel zijn zorgen geuit over het welzijn van studenten. Lang verhaal kort: de lockdown was zwaar voor veel studenten. Daarom wilden wij dat de HvA onze studenten zo goed mogelijk tegemoet zou komen. In overleg lukte het om de regels aan te passen: zo konden studenten met een functiebeperking elke werkdag een studieplek reserveren in plaats van twee keer per week.”

 

Waarom zou je een raadsjaar doen?

●      Het staat goed op je cv

●      Je leert heel veel en ontwikkelt allerlei vaardigheden die na je opleiding nog steeds heel handig zullen zijn

●      Je krijgt er een financiële vergoeding voor

●      Je levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van jouw onderwijs

●      Het helpt je bij het opbouwen van een netwerk, ook heel handig na je studie!

 

Hoe kun je je aanmelden?

Via deze link kun je inloggen met je HvA ID en het formulier vinden om je kandidaat te stellen. Het is heel simpel, je hoeft slechts je gegevens en een korte motivatie in te vullen en je bent al kandidaat!

 

Ik wil me niet kandidaat stellen maar wel meedenken

Niet iedereen heeft de tijd om naast hun studie en werk nog een vaste verantwoordelijkheid aan te gaan en dat is meer dan begrijpelijk. Maar, hoe meer studenten hun mening uiten, hoe beter het beleid van de HvA voldoet aan wat studenten echt willen. Ga dus vooral stemmen voor de raadsverkiezingen of dien een voorstel in om de HvA, jouw faculteit of opleiding beter te maken!

 

ASVA zoekt: bestuur 2021|2022

 

Kom jij altijd op voor je medestudenten als een tentamen weer eens oneerlijk is beoordeeld? Ben jij die persoon die vakevaluaties superserieus invult? Organiseer jij altijd de leukste evenementen voor je vereniging, je vrienden of je familie? Vind jij dat Amsterdamse studenten een luidere stem verdienen en zou jij die stem wel willen zijn? Dan is ASVA op zoek naar jou!